Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński z Wydziału Mechanicznego UZ członkiem komitetów Polskiej Akademii Nauk.

prof. R.Będzinski (2).JPG

Fot. Archiwum prywatne prof. dr. hab. inż. Romualda Będzińskiego.

25 kwietnia 2016 r. 

 

Z pewnym opóźnieniem dotarła do nas wiadomość, że prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr h.c., członek korespondent PAN, Bologna of Science – Accademici Corrispondenti Stranieri z Zakładu Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz kolejny został powołany na członka komitetów Polskiej Akademii Nauk na lata 2015-2018. 

 


W obecnej kadencji prof. dr hab. inż. Romuald Będziński będzie pełnić rolę członka: prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu; prezydium Komitetu Mechaniki, Wydziału IV Nauk Technicznych; Rady Naukowej Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Wydziału IV Nauk Technicznych oraz Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Wydziału IV Nauk Technicznych. Warto dodać, że w 2001 r prof. dr hab. inż. Romuald Będziński rozpoczął działaność w strukturach Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. jest członkiem korespondentem PAN.

 

 

W 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1990 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, specjalność: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Od 1997  r. jest profesorem nauk technicznych. Od ponad 30 lat działalność naukowa prof. R. Będzińskiego jest związana z biomechaniką struktur tkankowych oraz układami zastępczymi człowieka. Wypromował 23 doktorów. Jest autorem ponad 400 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, raporty, artykuły i zgłoszenia patentowe.

 

 

Prof. Romuald Będziński jest również wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, a także członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności wspomagającej badania w zakresie informacji i upowszechniania nauki oraz zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Swoje zainteresowania naukowe prof. R. Będziński związał z mechaniką eksperymentalną oraz biomechaniką. Działalność naukowo-badawcza Profesora jest skoncentrowana na zastosowaniu i rozwoju metod mechaniki eksperymentalnej w badaniach podstawowych oraz stosowanych. Odrębną grupę zainteresowań badawczych stanowi współpraca w dziedzinie medycyny klinicznej.

 

Do osiągnięć Profesora można zaliczyć prace dotyczące projektowania i wytwarzania urządzeń pomiarowych, stanowisk do badania maszyn, implantów i konstrukcji metodami optycznymi. Prof. R. Będziński jest laureatem wielu prestiżowych nagród m. in.: nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju gospodarki, tzw. Polski Nobel (2009); wyróżnienie pierwszą nagrodą prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne (zespołowa); „Nieinwazyjny system wspomagania zabiegów operacyjnych w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych” (2011); nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Biomechanika” pod  red. R. Będzińskiego (2012). Wcześniej otrzymał nagrody ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrody ministra Edukacji Narodowej.

 


Prof. R. Będziński jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1978), odznaką „Przyjaciel Dziecka” (1993) oraz Medalem Edukacji Narodowej (2003).

 

Serdecznie gratulujemy ponownego wyboru.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT