Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Wiesław Leoński członkiem Komitetu Fizyki PAN

22 grudnia 2020 r.

wykład prof. W. Leońskiego właściwy po korekcie.jpg

Prof. dr hab. Wiesław Leoński (na pierwszym planie) podczas wykładu otwartego. Fot. Archiwum Wydziału Fizyki i Astronomii UZ.

Dnia 1 grudnia br. na posiedzeniu Komitetu Fizyki PAN prof. dr hab. Wiesław Leoński z Wydziału Fizyki i Astronomii UZ został wybrany w poczet tego Komitetu.

 

Komitet Fizyki PAN podejmuje różnego typu działania służące rozwojowi fizyki i wykorzystaniu jej osiągnięć. Do zadań Komitetu należy w szczególności dbanie o wkład nauki polskiej w rozwój nauki światowej, rozważanie problemów oraz ocena stanu rozwoju i potrzeb  fizyki, a także pokrewnych dyscyplin, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz w sprawach nauczania fizyki.
 

 Prof. dr hab. Wiesław Leoński jest specjalistą w dziedzinie optyki kwantowej i optyki nieliniowej, informatyki kwantowej, kwantowego chaosu. Zajmuje się również analizą danych biomedycznych. W Instytucie Fizyki UZ pracuje od 1 października 2009 r. Utworzył tu Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej, którego jest kierownikiem. Jest autorem ponad 100 publikacji w znanych czasopismach naukowych, w tym w tak prestiżowych jak Physical Review A, Optics Express, Progress in Optics.
 

 Odbył staże zagraniczne na Uniwersytecie w Oksfordzie, Imperial College of Science and Technology w Londynie, w Międzynarodowym Centrum Fizyki Teoretycznej w Trieście. Jest organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych.
 
 W wolnych chwilach prof. W. Leoński zajmuje się obserwacjami astronomicznymi i fotografią.
 

W czerwcu 2015 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych.

 

Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT