Prof. T. Kuczyński i prof. Z. Izdebski honorowymi obywatelami woj. lubuskiego.

26 maja 2017 r.

 

Wczoraj (25 maja br.) Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kuczyńskiemu rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. dr. hab. Zbigniewowi Izdebskiemu z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

 

 

 

prof. Kuczyński.jpg prof. Izdebski.jpg
1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński 2. Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

 

 

Tytuł Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego nadawany jest wybitnym osobistościom, które swoimi czynami wzbogaciły dorobek województwa lubuskiego w różnych dziedzinach.

 

Tytuł jest nadawany osobom fizycznym bez względu na miejsce ich zamieszkania i obywatelstwo, może być nadany danej osobie tylko raz, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może także zostać nadany pośmiertnie.

 

Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego ma prawo do używania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego, wpisu do Księgi „Honorowych Obywateli Województwa Lubuskiego” (do wczoraj było ich 17) oraz uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku.

 

Panowie Profesorowie nie są jedyni, którzy zostali wczoraj uhonorowani tym zaszczytnym tytułem. Obok nich znalazła się także znana aktorka, Lubuszanka – Joanna Brodzik.


Tytuły zostaną wręczone na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w czerwcu.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT