Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. M. Bugajski z UZ prowadzącym debatę w Pałacu Prezydenckim z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

 

24 lutego 2016 r.

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata Język wobec zmian społecznych. Prowadził ją prof. Marian Bugajski z Instytutu Filologii Polskiej UZ, a opinię na temat zmian języka w mediach tradycyjnych zaprezentowała dr hab. Magdalena Steciąg, także z IFP. Debatę zorganizowała Rada Języka Polskiego.
 

Tegoroczna dyskusja koncentrowała się wokół zmian językowych i przemian społecznych ostatnich lat. Brali w niej udział głównie językoznawcy, ale zaproszenie przyjęli także socjologowie. Prowadzący debatę prof. Marian Bugajski wyraził bowiem opinię, że lingwistyka jako nauka z kręgu humanistycznych powinna uwzględniać punkt widzenia innych dyscyplin: Lingwistyka - nawet w swej najbardziej sformalizowanej postaci - jest nauką humanistyczną. Od humanistów zaś oczekuje się nie suchego, obiektywnego opisu faktów, lecz przede wszystkim ich społeczno-kultu­rowej interpretacji, co pociąga za sobą konieczność wartościowania zjawisk językowych – dodał.


Prof. UZ Magdalena Steciąg mówiła o zależnościach między zmianami społecznymi a językiem używanym w prasie, radiu i telewizji. Medioznawczyni podkreśliła, że media tradycyjne, choć podlegają procesom internetyzacji, deregulacji i odmasowienia, wciąż ukazują, a także kreują normy używania polszczyzny w narodowej wspólnocie komunikacyjnej.

 

Debatę poprzedziła uroczystość wręczenia medalu Zasłużony dla Polszczyzny profesorowi Jerzemu Bartmińskiego z UMCS w Lublinie. Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił także, że lekturą Narodowego Czytania 2016 będzie Quo vadis? Henryka Sienkiewicza.

 

 

(fot. A. Hrechorowicz)

 

 

10414610_10156558652795717_2758556086665608296_n.jpg 1383963_10156558651410717_688247355713079189_n.jpg
11659400_10156558652310717_3613570355887217352_n.jpg 12745495_10156558652215717_3464834367181511329_n.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT