Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Małgorzata Mikołajaczak z UZ odznaczona srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis

 

24 września 2018 r.

 

autor Danuta Matloch.JPG

fot. Danuta Matloch (mkidn.gov.pl)

22 wybitnych literatów, naukowców i działaczy związanych z twórczością Zbigniewa Herberta otrzymało z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego najwyższe odznaczenia przyznawane w dziedzinie kultury – medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

Srebrnym medalem uhonorowana została prof. Małgorzata Mikołajczak z Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Gratulujemy.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak – jest kierownikiem Zakładu Teorii Literatury i  Krytyki  Literackiej oraz kierownikiem Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, opiekuje się studenckim Kołem Literaturoznawców i Kołem Literaturoznawców Doktorantów, kieruje także literaturoznawczymi studiami doktoranckimi. Pani Profesor z zielonogórską uczelnią jest związana od 1993 r.  M. Mikołajczak jest autorką 5 książek naukowych, redaktorem i współredaktorem 10 książek naukowych i 2 antologii  poezji, a także autorką około 160 artykułów (studiów, szkiców, recenzji), publikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Tekstach Drugich”, „Ethosie”, „Twórczości”, „Odrze”, „Kwartalniku Artystycznym”. Współtworzyła lubuskie pismo literacko-kulturalne „Pro Libris”, w latach 2000-2001 pełniąc funkcję redaktora naczelnego pisma. Do czasu habilitacji jej prace badawcze koncentrowały się na kwestiach poetyki i interpretacji poezji współczesnej oraz na związkach tej poezji z tradycją literacką, ale główny krąg jej zainteresowań stanowiła herbertologia. Analizy wierszy Herberta poprowadziły badaczkę w stronę metafizycznej wyobraźni poety; w swoich kolejnych pracach Małgorzata Mikołajczak podjęła próbę rewizji wizerunku autora Pana Cogito jako pisarza-klasyka i pokazała romantyczne rysy jego twórczości, otwierając tym samym nowy rozdział w badaniach herbertologicznych. Zwieńczeniem tego etapu pracy naukowej stała się książka pt. Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta (Kraków 2013). W ostatnich latach podstawowy nurt jej naukowych poszukiwań wyznaczają zagadnienia dotyczące literatury  regionalnej, którą bada w  perspektywie nowych  orientacji  metodologicznych  (zwłaszcza w kontekście badań kulturowych  i geopoetyki).   W roku 2010 powołała Pracownię Badań nad Literaturą Regionalną, w jej ramach prowadzi badania nad twórczością lubuską i redaguje serię Historia  Literatury  Pogranicza. Kieruje międzyuczelnianym projektem Nowy  regionalizm  w  badaniach  literackich i  współredaguje  tak  zatytułowaną  serię  wydawniczą („Universitas”). Od  roku  2014 kieruje pracami w ramach grantu  przyznanego  przez  Narodowe  Centrum  Nauki  na realizację międzyuczelnianego zespołowego projektu Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje. Jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej  Akademii  Nauk, a  w  ramach  Komitetu – członkiem Komisji Edukacji oraz Komisji Polonistyk Zagranicznych KNoL PAN (w kadencji 2011-2015). Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalno-literackim  regionu, zasiada w jury konkursu na najlepszą książkę Ziemi  Lubuskiej (Lubuski  Wawrzyn  Literacki), prowadzi spotkania autorskie i promocje książek, współpracuje z zielonogórskimi instytucjami kulturalno-oświatowymi.

 

 

Uroczystość przyznania odznaczeń odbyła się 22 września br. na Zamku Królewskim podczas inauguracji I Międzynarodowego Kongresu Współczesnej Literatury Polskiej oraz XV edycji Warsztatów Herbertowskich. 

 

 

Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” uhonorowany został:

 

• Jan Polkowski – wybitny poeta, pisarz i wydawca o pięknej karcie opozycyjnej, odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury i osiągnięcia w pracy literackiej.


 

Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wyróżnieni zostali:

 

• prof. Grzegorz Bąk z Uniwersytetu Kompluense w Madrycie

• prof. Piotr Kilanowski z Uniwersytetu w Kurytybie w Brazylii

• prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

prof. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego

• prof. Arent van Nieukerken z Uniwersytetu w Amsterdamie

• prof. Marcello Paiva de Souza z Uniwersytetu w Kurytybie w Brazylii

• dr Anatol Roitman z Uniwersytetu w Nowosybirsku

• dr Józef Maria Ruszar z Akademii Ignatianum w Krakowie

• dr hab. Rafał Żebrowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego

 

Brązowym Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nagrodzeni zostali:

 

• dr Joanna Adamowska –ze Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu,

• dr Karol Hryniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego

• prof. Michał Januszkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 

• prof. Wojciech Kudyba z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

• dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska z Instytutu Badań Literackich, 

• Marta Misztal– wybitna polska organistka na co dzień mieszkająca w Madrycie, która od trzech lat koncertuje podczas Warsztatów Herbertowskich, 

• Anna Papiernik – edytorka Biblioteki Pana Cogito

 

 

Źródło: instytutksiazki.pl

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT