Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Małgorzata Mikołajczak członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN

prof. M. Mikołajczak.JPG

Fot. Archiwum prywatne prof. M. Mikołajczak

 

13 stycznia 2016 r.

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak po raz drugi została wybrana członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. 

 

 

Małgorzata Mikołajczak studiowała polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, tam obroniła rozprawę doktorską poświęconą poezji Urszuli Kozioł (1998). W 2008 r. uzyskała  stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (na podstawie monografii o twórczości Zbigniewa Herberta). W kwietniu 2015 r. została profesorem zwyczajnym. 

 

 

Jest samodzielną autorką 5. książek (w tym monografii nagrodzonej w konkursie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pt. Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta), 12. książek zbiorowych oraz ponad 170. rozpraw naukowych, studiów, szkiców krytycznych i recenzji. Do czasu habilitacji jej prace badawcze koncentrowały się na kwestiach poetyki i interpretacji poezji współczesnej oraz na związkach tej poezji z tradycją literacką, a główny krąg jej zainteresowań stanowiła herbertologia. W ostatnim czasie zajmuje się badaniem literatury regionalnej w perspektywie nowych orientacji metodologicznych (głównie badań kulturowych i geopoetyki). 

 

 

Od 1993 r. związana z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze. Pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, kierownika Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz kierownika Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną. 

 


Kieruje międzyuczelnianym zespołem badawczym realizującym projekt „Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Zorganizowała kilkanaście  konferencji i sesji naukowych, wzięła udział w ponad 60 konferencjach w kraju i za granicą. Jest członkiem rad naukowych czasopism i serii wydawniczych, m.in. „Biuletynu Polonistycznego” (IBL PAN) i serii „Nowy Regionalizm w Badaniach Literackich” (TAiWPN Universitas), a także członkiem rad redakcyjnych czasopism naukowych. Kieruje serią wydawniczą „Historia Literatury Pogranicza”. Współtworzyła i w latach 2001-2002 prowadziła (jako redaktor naczelny) czasopismo kulturalno-literackie „Pro Libris”, od roku 2009 zasiada w jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.

 

Ma męża Marka oraz synów Grzegorza i Marcina.

 

 

Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT