Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Maria Gańczak z Instytutu Nauk Medycznych CM UZ uczestniczy w międzynarodowym projekcie medycznym

22 lipca 2021 r.

prof. M. Gańczak 1.jpg

Prof. dr hab. n. med. Maria Gańczak. Fot. archiwum Biura Promocji UZ.

Prof. dr hab. nauk med. Maria Gańczak,  kierownik Katedry Chorób Zakaźnych w Instytucie Nauk Medycznych Collegium  Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, otrzymała zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie badawczym w  ramach  programu Horyzont  2020. Projekt uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej i będzie realizowany na Uniwersytecie Zielonogórskim od 1 sierpnia 2021 r. UZ występuje w roli jednego z konsorcjantów, wspólnie z Wielką Brytanią, Grecją, Holandią, Słowacją, Izraelem oraz Finlandią. Koordynatorem projektu jest UNIVERSITAIR  MEDISH CENTRUM GRON, w Groningen w Holandii. Projekt będzie realizowany przez 60 miesięcy, w tym 52 miesiące – przez Uniwersytet Zielonogórski. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 3 299 750 Euro, w  tym 207 750 Euro na realizację badań prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

 

Projekt RIVER-EU ma na celu poprawę dostępu do szczepień dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, poprzez zmniejszanie nierówności w zdrowiu i poprawę realizacji szczepień przeciwko wirusowi  brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz przeciwko odrze w społecznościach, które nie są właściwie wyszczepione. Projekt koncentruje się na pięciu społecznościach w Europie: społeczności migrantów w Grecji (odra i HPV), tureckich i marokańskich migrantkach w Holandii (HPV), migrantach ukraińskich w Polsce (odra  i  HPV) oraz na społeczności romskiej na Słowacji (HPV). Badania będą również obejmować satysfakcjonująco wyszczepione społeczności migrantów w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Izraelu.

Wizją projektu  RIVER-UE jest  zwiększenie  realizacji  szczepień  w  Europie  poprzez zmniejszenie nierówności zdrowotnych i poprawę dostępu do usług wśród społeczności europejskich niebędących w pełnym zasięgu działania ochrony zdrowia. Projekt będzie koncentrował się na zasadach współtworzenia i współpracy, gdzie zarówno społeczności  o niedostatecznym dostępie do usług zdrowotnych, jak i pracownicy ochrony zdrowia będą mieli istotny głos na wszystkich etapach projektu.

 

„This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 96435 –RIVER-EU”.

 

horyzont 2020, Komiska Europejska, UE.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT