Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Maria Mrówczyńska – prorektor ds. współpracy z gospodarką, nagrodzona Kielnią Lubuską

29 września 2022 r.

 

 

DSC_0799r.jpg

Od lewej: Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, prof. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarką Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa; fot. K. Adamczewski

Podczas 28. Gali „Lubuski Mister Budowy” Lubuska Izba Budownictwa uhonorowała dr hab. inż. Marię Mrówczyńską, prof. UZ – prorektor ds. współpracy z gospodarką nagrodą Kielnia Lubuska. Pani Profesor otrzymała nagrodę za „szczególny trud włożony w rozwój kształcenia kadr budownictwa w województwie lubuskim”. Statuetkę i dyplom wręczyli Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego oraz Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa. Bardzo dziękuję kapitule konkursowej. Jestem ogromnie zaszczycona i jest to dla mnie bardzo ważna nagroda osobiście, ale też biorąc pod uwagę Uniwersytet Zielonogórski, jest to również nagroda dla naszej uczelni i kształcenia jakie prowadzimy. Za trzy lata świętować będziemy okrągłe 60 lat budownictwa na UZ, 45 lat inżynierii środowiska i 19 lat architektury. Jak widać rozwijamy się, wzmacniamy potencjał regionu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyznanie tej nagrody – powiedziała prof. Mrówczyńska.

 

Profesor Maria Mrówczyńska urodziła się w 1974 roku w Zielonej Górze. W 1999 roku ukończyła Wydziała Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek geodezja i kartografia. W 2006 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obroniła rozprawę doktorską, a w 2013, również na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, na podstawie rozprawy habilitacyjnej stanowiącej zwarty cykl publikacji oraz oceny dorobku naukowego, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Z zielonogórską uczelnią związana jest od 1999 roku. W latach 2016-2019 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a w 2019-2020 dyrektorem Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przewodniczącą rady dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport.


Jest autorką lub współautorka monografii oraz podręczników, a także ponad 130 publikacji tematycznie związanych z prowadzonymi badaniami naukowym, z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji do rozwiązywania zagadnień z geodezji inżynieryjnej oraz badaniami prowadzonymi w interdyscyplinarnych zespołach, które dotyczą zastosowań sztucznej inteligencji w budownictwie, planowaniu przestrzennym i inżynierii  środowiska. Za działalność naukową uzyskała wiele nagród i wyróżnień (m.in. nagrodę Ministra Budownictwa, nagrody JM Rektora Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego).
Jest edytorem tematycznym czasopisma Geodesy and Cartography sekcja Geodezja Inżynieryjna publikowanego przez Komitet Geodezji PAN oraz członkiem rady naukowej czasopisma Civil and Environmental Engineering Reports, a także edytorem specjalnych wydań czasopism Remote Sensing oraz Geosciences. Jest recenzentem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Na kadencję 2020-2024 została wybrana na członka Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Brała udział w licznych konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych oraz jest członkiem komitetów naukowych tych konferencji. Pełni funkcję przewodniczącej jury ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowanej cyklicznie dla uczniów techników geodezyjnych. Jest odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Od początku pracy zawodowej współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizacja prac wspólnie z podmiotami gospodarczymi oraz na ich zlecenie spowodowała, że jest autorką i współautorką kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Kierowała oraz brała udział w projektach realizowanych wspólnie z przemysłem. Jest współautorką zgłoszeń patentowych oraz wzorów użytkowych krajowych i europejskich. Posiada uprawnienia zawodowe z zakresu geodezyjna obsługa inwestycji.  

 

 

DSC_0781r.jpg DSC_0786r.jpg DSC_0785r.jpg
1. Uczestnicy Gali „Lubuski Mister Budowy”; fot. K. Adamczewski 2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński; fot. K. Adamczewski 3. Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ, Tadeusz Glapa V-ce Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; fot. K Adamczewski
DSC_0787r.jpg DSC_0790r.jpg DSC_0797r.jpg
4. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ, Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa; fot. K Adamczewski 5. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, fot. K. Adamczewski 6. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ, Zenon Bambrowicz, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa; fot. K Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT