Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Profesorowie Uniwersytetu Zielonogórskiego debatowali o Konstytucji 3 maja

20 lipca 2021 r.

Konstytucja 3 Maja - obraz Jana Matejki.jpg

Jan Matejko - Konstytucja 3 maja.

W minioną sobotę, 17 lipca br. prof. dr hab. Bogumiła Burda z Instytutu Historii UZ,  dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ oraz dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UZ byli panelistami interdyscyplinarnej debaty historycznej pt. „Sejm  Wielki i Konstytucja 3 maja. Okoliczności powstania Ustawy Rządowej i jej dziedzictwo”. Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (SPSW), a odbyła się ona na zamku w Broniszowie (gmina Kożuchów).


Prof. Bogumiła Burda omówiła zagadnienie dziedzictwa edukacyjnego i politycznego Konstytucji 3 maja w XIX i XX wieku. Przedstawiła również stan obecnej edukacji historycznej w Polsce, dotyczącej dziedzictwa dokonań Sejmu Wielkiego.


Prof. Andrzej Bisztyga przedstawił analizę i ocenę Konstytucji 3 maja przeprowadzoną z punktu widzenia prawnika - konstytucjonalisty, wzbogacając ją o elementy komparatystyczne z innymi konstytucjami uchwalanymi i obowiązującymi w tym czasie na świecie. 


Prof. Jarosław Macała dokonał prezentacji działalności Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja w ujęciu politologicznym  oraz zreferował zagadnienie recepcji postanowień Konstytucji 3 maja przez polityków i rządy innych państw.


Zaproszenie do udziału w debacie zostało wystosowane przez Zarząd Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego oraz dr Cezarego Lusińskiego - gospodarza zamku w Broniszowie. Organizatorem debaty był Kanclerz SPSW Michał Kwilecki, otworzył ją Marszałek SPSW Piotr Biliński, poprzedziło ją wystąpienie dr Cezarego Lusińskiego, a moderatorem debaty był redaktor Piotr Szymon Łoś. Debata rozpoczęła się dyskusją panelistów, a następnie dołączyła do niej publiczność.   


Dzięki uprzejmości Jego Ekscelencji Eduardasa Borisovasa, Ambasadora Litwy, debacie towarzyszyła zaprezentowana w pomieszczeniach zamku wystawa przygotowana przez Ambasadę Litwy z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Obojga Narodów.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT