Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt badawczy prof. A. Wudarskiego został rekomendowany do finansowania w ramach programu NAWA

 

11 stycznia2021 r.

 

Wudarski 2021 _2.jpg

dr. hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ, fot. arch. prywatne

Międzynarodowy projekt badawczy dr. hab. Arkadiusza Wudarskiego, prof. UZ Pozycja prawna ojca biologicznego w świetle reformy prawa rodzinnego w Szwajcarii. Podejście komparatystyczne modelowym rozwiązaniem dla Polski? - został rekomendowany do finansowania w ramach programu im. M. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAVA).


Prof. A. Wudarski jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

Celem Programu im. M. Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.


Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.


Wnioskodawcami w Programie mogą być indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:
 

  •      prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  •      pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  •      prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  •      odbycie stażu naukowego;
  •      inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.
     

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT