Promocja książki dr hab. Radosława Domke Pędzące stulecie. Wykłady z historii XX wieku.

21 lutego 2017 r.

 

plakat Radek.jpg

 

 

W najbliższy  poniedziałek,   27 lutego 2017 r.  o godz. 12.00 Biblioteka Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego  zaprasza na promocję książki dr hab. Radosława Domke  pt. Pędzące stulecie. Wykłady z historii XX wieku.

                                                                                       

Dr hab. Radosław Domke jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorem ponad 100 artykułów i recenzji z zakresu historii najnowszej Polski oraz geopolityki. Do jego ważniejszych publikacji należą: Między historią a geopolityką /red./ (Częstochowa 2009); Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, (Zielona Góra 2010), Galopująca epoka (Częstochowa 2011) oraz Druga i trzecia niepodległość /współred./ (Zielona Góra 2011). W wieku 33 lat ukończył maszynopis książki Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, która stała się podstawą otrzymania przez niego tytułu doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historii. Od 7 lat jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii UZ.Przez lata pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji poza strukturami uniwersyteckimi. Był wiceprezesem Instytutu Geopolityki (2007-2012) oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (2009-2012). Obecnie jest sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Studia Zachodnie” oraz członkiem zarządu zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT