Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przebudowa i termomodernizacja Domu Studenta "RZEPICHA"

23 grudnia 2020 r. 

 

znaki_strona_www (1).png

 

 

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetowych  państwa na realizację zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja Domu Studenta „Rzepicha” w wysokości 7,5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 9 650 mln zł.


Budynek Domu Studenta „Rzepicha” położony w Campusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50 B, wybudowany został w roku 1964 jako czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Dom Studenta „Rzepicha” pełni funkcję budynku zamieszkania zbiorowego jako miejsce zamieszkania studentów na I, II i III piętrze, na parterze są pomieszczenia Parlamentu Studenckiego, pokoje gościnne i biuro kierownika DS-u, a w piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze i konserwatorskie. Przebudowie podlegać będą trzy górne kondygnacje budynku, które są zasiedlone przez studentów. Po przebudowie powstanie 60 segmentów mieszkalnych składających się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego i łazienki w których można będzie zakwaterować 179 studentów. Cały budynek zostanie poddany termomodernizacji.


Wykonana zostanie przebudowa 3-ch górnych kondygnacji w budynku Domu Studenta „Rzepicha” mająca na celu poprawę standardu i warunków lokalowych dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obiekt pełni obecnie funkcję budynku zamieszkania zbiorowego i po przebudowie funkcja ta nie ulegnie zmianie. W ramach przebudowy zlikwidowane zostaną istniejące obecnie wspólne pomieszczenia węzłów sanitarnych, łaźni i kuchni, a w ich miejscu powstaną nowe segmenty mieszkalne. Po przebudowie budynku powstanie 60 segmentów mieszkalnych po 20 szt. na każdym piętrze. Planuje się dwupokojowe segmenty z aneksami kuchennymi i łazienkami. Wykonane zostaną też pomieszczenia na wspólne pralnie/suszarnie oraz pomieszczenia gospodarcze/techniczne/socjalne dla potrzeb obsługi Domu Studenta.

 

Wszystkie zmiany wprowadzone w budynku bardzo poprawią jego sprawność techniczną przede wszystkim w zakresie wentylacji i wszystkich instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych, które obecnie są już mocno awaryjne. Termomodernizacja dodatkowo obniży koszty eksploatacji budynku. Wprowadzone zmiany zapewnią znaczną poprawę warunków zamieszkania dla studentów. Po zrealizowaniu robót budowlanych podstawowe parametry obiektu nie ulegną zmianie.

 

Lokalizacja inwestycji:

adres:  ul. Podgórna 50B, 65-001 Zielona Góra

Dane liczbowe budynku:

Powierzchnia całkowita 4 455,00 m2

Kubatura 13 898,35 m3

Powierzchnia użytkowa kondygnacji podlegających przebudowie 2 231,00 m2

 

Podstawowe roboty przewidziane do realizacji to w pierwszej kolejności opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie w oparciu o tę dokumentację wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku oraz roboty na trzech kondygnacjach mieszkalnych.Podstawowe roboty do wykonania:
 

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe: rozbiórki ścian działowych, posadzek, instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej;
 

2. Roboty budowlane: wykonanie ścianek działowych wg nowego podziału, montaż drzwi w nowych lokalizacjach, wykonanie posadzek i okładzin ściennych; roboty malarskie;
 

3. Termomodernizacja budynku obejmująca docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymianę stolarki okiennej;
 

4. Roboty z zakresu instalacji sanitarnych: wykonanie nowych instalacji wod-kan i c.o. z montażem osprzętu, wykonanie wentylacji mechanicznej dla łazienek;
 

5. Roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych: wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z montażem osprzętu, zabezpieczenie i/lub ewentualne przemieszczenie lub przebudowa istniejących instalacji teletechnicznych (wewnętrzne czujki p.poż., instalacje komputerowe);
 

6. Pierwsze wyposażenie trzech kondygnacji mieszkalnych w budynku obejmujące: meble do segmentów mieszkalnych, zabudowę i wyposażenie aneksów kuchennych, montaż żaluzji okiennych, wyposażenie pralni/suszarni i pomieszczeń gospodarczych/socjalnych.


Przez kondygnację parteru zostaną sprowadzone z przebudowywanych kondygnacji nowobudowane piony wod- kan do poziomu piwnic i tam włączone w istniejące podejścia.

Tablica informacyjna projektu "Przebudowa i termomodernizacja Domu Studenta RZEPICHA"

Tablica informacyjna projektu "Przebudowa i termomodernizacja Domu Studenta RZEPICHA"


 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT