Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Przedłużono rekrutację do programu Legia Akademicka

1 kwietnia 2021 r.

 

Legia akademicka_kwadrat.jpg

Uniwersytet Zielonogórski do 15 kwietnia przedłużył rekrutację do programu Legia Akademicka (program Ministerstw - Obrony Narodowej oraz Edukacji i Nauki). Wszystkie informacje i formularze znajdują się na stronie::

Skan podpisanych dokumentów należy wysłać na adres: rekrutacja@uz.zgora.pl 

 

LEGIA AKADEMICKA to szkolenie dla studentów, którzy fakultatywnie, w ramach studiów, przechodzą wojskowe szkolenie teoretyczne wsparte samokształceniem na platformie e-learningowej, a podczas wakacji odbywają szkolenie praktyczne, które kończy się egzaminem i uroczystą przysięgą wojskową.


Teoretyczna część ochotniczego szkolenia studentów obejmuje 15 godzin zajęć. Po jej zakończeniu studenci mogą odbyć ćwiczenia wojskowe na poligonie, czyli zajęcia praktyczne. Do 2020 r. realizowano dwa praktyczne moduły szkoleniowe, z czego każdy trwał trzy tygodnie. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. Tym samym zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza ochotnika do odbycia modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając mu status podoficera rezerwy.


W tym roku akademickim wprowadzono dodatkowo moduł oficerski, mający charakter pilotażowy. Tak jak moduł podstawowy i podoficerski będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej, w całości realizowanych w okresie wakacyjnym. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

 

Studenci zainteresowani modułem podstawowym i podoficerskim mogą rekrutować się na dowolnej uczelni, która zgłosiła akces udziału i organizacji części teoretycznej. Osoby zainteresowane modułem oficerskim powinny wysłać wniosek do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej“, gdzie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT