Rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach

 

12 lutego 2021 r.

 

 

 

Komunikat Kanclerza

 

1. Zgodnie z informacją zawartą na stronie MEN (Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl), od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, szczepieniami objęci są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia.

3. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia od 1 stycznia 1956 r. do 31.12.2003 r.
 

4. Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.

5. Za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni. Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

6. Uprawnione osoby otrzymają ankietę przesłaną przez Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z prośbą o jej wypełnienie  przez osoby chcące się zaszczepić.
 

7. W ankiecie nauczyciele akademiccy będą proszeni o podanie następujących danych:

a) Imię i nazwisko,
b) Nr PESEL (w przypadku jego braku, numer i seria dowodu osobistego, serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość),
c) Nr telefonu komórkowego.
 

8. W ankiecie zostanie zawarta prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia (imion), nazwiska, numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – daty urodzenia, serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, przez Ministra Edukacji i Nauki w celu organizacji procesu szczepień oraz wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych Ministerstwu Zdrowia, Centrum e-Zdrowie oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień.

9. Ankiety zostaną udostępnione, uprawnionym do szczepienia osobom, w systemie PracNET w dniu 13 lutego 2021 roku. Jednorazową ankietę rejestracji do szczepienia należy wypełnić do dnia 19 lutego 2021 roku.

10. Uniwersytet Zielonogórski, po zebraniu ankiet od nauczycieli akademickich chcących się zaszczepić, przekaże je do OPI, a OPI zestawienie to przekaże do NFZ, który następnie prześle je do wskazanego przez Uczelnię punktu szczepień.

11. Punkt szczepień będzie się kontaktować z Uniwersytetem w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli z naszej uczelni.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT