Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rekrutacja 2021/2022 rozpoczęta – konferencja prasowa na UZ

1 czerwca 2021 r.

konferencja prasowa - rekrutacja.jpg

Fot. Kazimierz Adamczewski. Siedzą od lewej: dr Małgorzata Olejarz, prof. Barbara Literska, Agnieszka Łaszczowska, dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem było dzisiejsze otwarcie systemu rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022. W konferencji wzięły udział: dr hab. Barbara Literska, prof. UZ – prorektor ds. studenckich, dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich z Zakładu Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, dr Małgorzata Olejarz z Pracowni Animacji Kultury i Andragogiki na Wydziale Nauk Społecznych oraz Agnieszka Łaszczowska – kierownik Biura Rekrutacji.


Na kandydatów na studia na UZ czeka ogółem 6 798 miejsc, z czego:

- na  studia  stacjonarne: I  stopnia i  jednolite  studia  magisterskie  przygotowano 3 048 miejsca, a na studia II stopnia 1 160 miejsc;

- na studia niestacjonarne: I stopnia i jednolite studia  magisterskie  przygotowano 1 690 miejsc, a na studia II stopnia 895 miejsc;

- ponadto co roku prowadzona jest rekrutacja na semestr letni (dla kandydatów na inżynierskie studia II stopnia), jest  ona przeprowadzana  w  lutym – marcu każdego roku;  przygotowano 1 005 miejsc. 


W tegorocznej ofercie rekrutacyjnej UZ znalazło się  61 kierunków studiów. Od artystycznych, przez humanistyczne, społeczne, przyrodniczo-matematyczne, techniczne aż po kierunek lekarski. Jak powiedziała prof. B. Literska „Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią kompaktową. Szkołą wyższą średniej wielkości, która oferuje lokalnej społeczności możliwość rozwoju poprzez studia w wielu dziedzinach nauki. Proponowane kierunki studiów adresowane są nie tylko do młodzieży kończącej szkoły średnie, ale także do osób 40+".


W ubiegłym roku podczas rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: lekarski – ponad 40 osób na 1 miejsce, psychologia – 4 osoby/miejsce, jazz, grafika, filologia angielska – 2 osoby na 1 miejsce. Ponadto logistyka, prawo i informatyka.


Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja internetowa, która potrwa do 12 lipca, a w przypadku kierunku lekarskiego do 15 lipca. Ogłoszenie list osób wpisanych  na listy studentów nastąpi do 30 lipca, z wyłączeniem kierunku lekarskiego. Tam przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia potrwa do 30 września br.  


Rekrutacja na studia przebiega on-line. Kandydat rejestruje się elektronicznie i zakłada profil kandydata. Wymagane w rekrutacji dokumenty dostarcza elektronicznie – scanuje je, a potem wgrywa na swój profil elektroniczny, zgodnie z obowiązującym kalendarzem rekrutacji.  Następnie w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie – dostarcza tradycyjną pocztą oryginały dokumentów.
 

Planowane jest przeprowadzenie drugiego naboru na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie we wrześniu br. Rekrutacja na studia II stopnia oraz studia niestacjonarne będzie przeprowadzona w całości we wrześniu.

 

W tym roku w ofercie rekrutacyjnej pojawił się nowy kierunek studiów – animacja kultury i twórczej aktywności w sieci. Prezentująca go dr Małgorzata Olejarz z Pracowni Animacji Kultury i Andragogiki na Wydziale Nauk Społecznych UZ stwierdziła, że pandemia spowodowała zmiany w kulturze. W związku z zamknięciem jej instytucji, część działań została przeniesiona do sieci. Nastąpił przyspieszony rozwój e-kultury. Zdaniem M. Olejarz nawet po zakończeniu pandemii pewne elementy działań kulturalnych pozostaną w sieci już na zawsze. Dlatego przyszli studenci tego kierunku będą się uczyć jak wykorzystać przestrzeń on-line i off-line, jak tworzyć i realizować przedsięwzięcia w sieci, jak pracować metodą projektów. Animatorzy kultury odnajdą się w różnych instytucjach państwowych i samorządowych, w organizacjach pozarządowych. Mogą pracować z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, w tym z seniorami. Będą mieli szerokie pole do popisu, a także  niezwykle ciekawą i kreatywną profesję.
 

Kolejną nową propozycją jest otwarcie niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Opowiedziała o tym dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich z Zakładu Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Ta oferta adresowana jest do absolwentów studiów I stopnia na tym kierunku, którzy jednocześnie mają prawo wykonywania zawodu. Pielęgniarka (bądź pielęgniarz) to osoba pełna empatii, ciepła, która chce nieść pomoc innym. W Polsce średnia liczba pielęgniarek przypadająca na 1 000 mieszkańców jest najniższa w Europie. Średnia ich wieku to 53 lata, a wśród położnych 50 lat. To wszystko sprawia, że pielęgniarki i pielęgniarze są niezwykle poszukiwani na rynku pracy. To zawód przyszłości. Tym bardziej, że społeczeństwo w Polsce się starzeje i coraz bardziej będzie potrzebowało profesjonalnych opiekunów.

Studia II stopnia na tym kierunku nie tylko poszerzają kompetencje w zawodzie, ale absolwenci po ich ukończeniu mają możliwość rozpoczęcia pracy naukowej.


Zapraszamy na UZ!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT