Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rekrutacja na wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15

1.10.2014 r.

Erasmus.jpg

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza rekrutację na wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15. Rekrutacja trwa do 24 października 2014 r. i obejmuje:

*    zgłoszenia na wyjazdy w celach dydaktycznych
*    zgłoszenia na wyjazdy w celach szkoleniowych


Prosimy o zapoznanie się z Zasadami realizacji Programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów pracowników oraz wzorami dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji tj. Indywidualnym Programem Nauczania/Szkolenia, które są dostępne na stronie::.

Na stronie:: znajduje się formularz zgłoszeniowy, za pomocą  którego należy zgłaszać chęć  wyjazdu.
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć IPN/IPS w formie dokumentu pdf. Proszę zwrócić uwagę, by jakość załączanych skanów była dobra. Programy są podstawą kwalifikacji do wyjazdu.  

Na stronie:: znajdują się informacje na temat zakontraktowanych umów: m.in. kody Erasmusa partnerów, dziedzina, w ramach której odbywa się wymiana oraz wymagany poziom językowy w przypadku wyjazdu dydaktycznego.


Proszę zwrócić uwagę, że zgłoszenia przyjmowane są jedynie za pomocą strony internetowej. Nie należy dokumentów składać w wersji papierowej.


Wg podpisanej Umowy z Agencją Narodową Programu Erasmus+ Uczelnia będzie mogła zrealizować 29 wyjazdów w celach dydaktycznych i 4 wyjazdy w celach szkoleniowych.

Z uwagi na przyznaną wysokość grantu prawdopodobnie będziemy w stanie przyznawać dofinansowanie na maks. 5 dni (roboczych) pobytu.  Proszę wziąć ten aspekt pod uwagę decydując się na złożenia zgłoszenia. Dzienne stawki stypendium oferowanego w ramach Programu są opublikowane i znajdują się na stronie::

Szczegółowe zasady finansowania wyjazdów opublikujemy w późniejszym terminie, ponieważ w  trakcie wyjaśnienia są kwestie podatkowe związane z wypłatą dofinansowania.
Jest bardzo prawdopodobnym, że całość lub część przyznanego na wyjazd dofinansowania będzie podlegać opodatkowaniu (podatkiem dochodowym).

Osoby, które chcą skonsultować swoje zgłoszenie proszone są o kontakt mailowy lub o wcześniejsze umówienie spotkania.  


Dane kontaktowe:
mgr Agnieszka Możejko
Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą
Uczelniany Koordynator Programu LLP/ERASMUS
tel. 68 328 3293
e-mail: a.mozejko@dwz.uz.zgora.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT