Reminiscencje z seminarium dedykowanego studentom z niepełnosprawnościami

22 lutego 2017 r.

 

1.png

W piątek, 10 lutego br., na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się II Międzyuczelniane seminarium naukowo-dydaktyczne Pokonywanie barier – ku integracji społecznej studentów będących osobami z niepełnosprawnościami. Egzemplifikacja – działalność Rady Studentów Niepełnosprawnych. Seminarium zostało zorganizowane przez Uniwersytet Zielonogórski, Pełnomocnika Rektora d/s niepełnosprawnych studentów oraz Radę Studentów Niepełnosprawnych UZ.

 

W Polsce osoby z niepełnosprawnościami mogą napotkać jeszcze wiele barier w dostępie do kształcenia akademickiego, zarówno tych architektonicznych, jak i społecznych, które utrudniają im zdobycie wiedzy oraz niezbędnych kwalifikacji. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich nadal natrafiają na wiele trudności, podobnie dzieje się w przypadku osób niewidomych czy niesłyszących. Celem seminarium było zdiagnozowanie owych barier, wskazanie możliwości ich przełamywania oraz działań w obszarze integracji społecznej.

 

W dyskusji nad barierami architektonicznymi na uczelniach i integracją społeczną wzięli udział reprezentanci Rady Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Dyskusji przewodniczyli pełnomocnicy d/s niepełnosprawnych studentów wymienionych jednostek: dr Marcin Garbat, dr Anna Dobrychłop oraz dr Jan Wojtaś.

 

Podczas seminarium miała swój finał I edycja konkursu fotograficznego W życiu piękne są tylko chwile. Odbyła się wystawa nadesłanych zdjęć oraz wręczono nagrody.

 

Relacja Telewizji Zielona Góra::

Relacja Koła Naukowego Studentów Filmowców „Bractwa Żółtego Szalika”:

Relacja Portalu Uniwersyteckiego wzielonej.pl::

 

 

2.png 3.png 4.png
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT