Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki zaprasza

13 listopada 2014 r.

 

Już ponad 4500 publikacji naukowych zostało umieszczonych przez naukowców z całej Polski w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON). Znajdują się wśród nich artykuły, książki i materiały konferencyjne. Repozytorium CeON zapewnia możliwość udostępniania prac w sposób otwarty wszystkim naukowcom, którzy nie mają jej w swoich instytucjach.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. Do tej pory umieściło w nim swoje prace 3267 autorów.

 

Udostępnianie prac poprzez repozytoria staje się coraz ważniejszym sposobem dystrybucji treści naukowych na świecie. Od wielu lat najlepsze uniwersytety, takie jak Harvard University, Stanford University czy MIT tworzą repozytoria, w których ich pracownicy udostępniają swoje publikacje. Dla uczelni jest to narzędzie prezentacji dorobku, a dla naukowców skuteczny sposób na budowanie zasięgu i zwiększenie liczby cytowań publikacji.

 

Komisja Europejska uznała otwarty dostęp do treści naukowych za jeden z głównych sposobów rozpowszechniania wiedzy. Model ten realizowany jest w Europie równolegle poprzez otwarte czasopisma naukowe oraz repozytoria. Podobnie jest w Polsce – w prowadzonej przez ICM UW Bibliotece Nauki jest już ponad 400 otwartych czasopism naukowych. Powstają i rozwijają się pierwsze repozytoria; według danych z raportu “Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” (http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13), w Polsce działa 21 repozytoriów instytucjonalnych i jedno repozytorium dziedzinowe.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT