Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i jej znaczenie w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią – wykład na UZ

 

 

21 lutego 2020 r.

Instytut Budownictwa.jpg

Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza wszystkich chętnych na wykład otwarty prof. dr. hab. Aliny Maciejewskiej pt. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i jej znaczenie w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią, który odbędzie się 4 marca 2020 r. (środa) o godz. 9.15 w sali 213 bud. A8.

 

Wykład jest częścią cyklu spotkań otwartych, organizowanych przez Instytut Budownictwa, w roku akademickim 2019/2020, wspierających dzielenie się wiedzą w odniesieniu do kierunków studiów: geoinformatyka i techniki satelitarne, budownictwo oraz inżynieria środowiska.

 

Prof. dr hab. Alina Maciejewska - ekspert z zakresu inżynierii środowiska glebowego, gleboznawstwa, rekultywacji terenów zdegradowanych, autorka lub współautorka ponad 200 prac naukowych. Badania naukowe które prowadzi dotyczą: degradacji chemicznej gleb, rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych, analizy uwarunkowań przyrodniczych w gospodarowaniu przestrzenią, zarządzania środowiskowego na obszarze gmin, rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 


Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Członek Zespołu Sterującego ds. Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych powołana decyzją Ministra Środowiska nr 19 z dnia 30. 11. 2004; Przewodnicząca Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych w kadencjach 2012 – 2016, 2016-2020. Członek zespołu zadaniowego ds. kształcenia kadr z zakresu gospodarowania przestrzenią przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na kadencję 2015 – 2018 i nadal, Prezes Naukowego Towarzystwa Rewitalizacji od 2018 roku, Członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, Członek Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii, Członek wielu towarzystw naukowych.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT