Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania – konferencja na UZ

14 marca 2018 r.

 

 

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,  Instytut Socjologii, Pracownia Rewitalizacji Społecznej zapraszają do udziału w konferencji naukowej: Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania, która odbędzie 11 kwietnia 2018 roku w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy al. Wojska Polskiego 71.

 

Celem konferencji jest wieloaspektowa analiza szans stwarzanych przez procesy rewitalizacji społecznej, jak również analiza blokad tych procesów. Z jednej strony chodzić będzie o przedstawienie sytuacji i stanów kryzysu całości lub części zbiorowości lokalnej,  w tym możliwości jego zdiagnozowania i pomiaru zjawisk wymagających interwencji.  Z drugiej strony analizie poddane zostaną realizowane obecnie w województwie lubuskim  i szerzej - w pozostałych obszarach kraju programy rewitalizacji, jak również korzyści wynikające z ich wdrażania.

 

Zaproszenie adresujemy do pracowników naukowych zajmujących się rewitalizacją społeczną, jak również do przedstawicieli władz samorządowych realizujących takie programy, bezpośrednich realizatorów programów rewitalizacyjnych, wreszcie do przedstawicieli lokalnych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się rewitalizacją.

 

Harmonogram konferencji zawiera sesję z udziałem ekspertów, jak również wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych gmin, w których stosuje się działania rewitalizacyjne, wystąpienia przedstawicieli świata nauki oraz wszystkich zainteresowanych problematyką.

 

 

Obszary tematyczne konferencji:

1.  Specyfika rewitalizacji w miastach polskich. Ciągłość czy ewolucja działań?

2. Tworzenie dokumentów i programów rewitalizacji (GPR, strategie rozwoju, ZIT).

3. Rola lokalnych władz w działaniach rewitalizacyjnych: sojusznik czy przeciwnik?

4. Aktywizacja mieszkańców obszaru jako szansa efektywnej rewitalizacji. Budowanie kapitału społecznego i spójności społecznej.

5. Wpływ sytuacji ekonomicznej obszaru na skuteczność procesu rewitalizacji (specyfika i kondycja lokalnych firm).

6. Rola rzetelnej diagnozy degradacji obszaru jako wstępny etap działań rewitalizacyjnych.

7. Bieda i wykluczenie: hamulec czy stymulator rewitalizacji?

8. Działania partycypacyjne: konieczny warunek rewitalizacji, czy dodatkowe utrudnienie?

9. Dobre praktyki krajowych działań rewitalizacyjnych.

 

 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 150 zł, a dla doktorantów - 50 zł. Organizatorzy przewidują publikację wystąpień uczestników w czasopiśmie naukowym (12 pkt), po uzyskaniu pozytywnych recenzji zgłoszonych tekstów, jak również w nowych czasopismach wydziału.

 

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń z wypełnionym formularzem na adres konferencji konferencja.rewitalizacja@gmail.com oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo na rachunek bankowy  Bank Millenium S.A. 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132 W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Rewitalizacja - konferencja” w nieprzekraczalnym terminie 4 kwietnia 2018 r.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Prof. UŚ  Tomasz Nawrocki

dr hab. Prof. UAM Anna Kotlarska-Michalska

dr hab. Prof. UAM Sławomir Banaszak

dr hab. Prof. UZ Beata Trzop

dr hab. Prof. UZ Maria Zielioska

dr hab. Prof. Jerzy Leszkowicz-Baczyński

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Prof. UZ Jerzy Leszkowicz-Baczyński

mgr Anita Łukowiak (sekretarz)

mgr Ksenia Wilaszek

mgr Barbara Marcinów

mgr Zbigniew Michalski 

 

Ważne terminy:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 marca 2018 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 4 kwietnia 2018 r.

Termin konferencji: 11 kwietnia 2018 r. 

Termin nadsyłania artykułów: 15 lipca 2018 r.

 

 

 

Sekretarz Konferencji           Kierownik naukowy konferencji 

mgr Anita Łukowiak             dr hab. prof. UZ Jerzy Leszkowicz-Baczyński

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT