Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji UZ

9 grudnia 2020 r.

WPA zbiorowe.jpg

Uczestnicy uroczystości. Fot. Archiwum WPA

Kilka dni temu została rozstrzygnięta druga edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku 2019/20. Przyznano trzy nagrody główne i dwie nagrody specjalne Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

 

W uroczystości wzięli udział: wyróżnieni absolwenci, dziekan WPA - prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych - ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ i przedstawiciel fundatora nagród finansowych - dr Przemysław Sztejna - dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, uroczystość odbyła się w ograniczonym gronie, bez udziału promotorów i publiczności, z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych.

 

Nagrody otrzymali:
 

I miejsce (nagroda finansowa i nagrody rzeczowe) – mgr Weronika Łukaszewicz za pracę pt. Prawnokarna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym, przygotowaną na kierunku prawo w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, promotor - dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ;
 
II miejsce (nagrody rzeczowe) – mgr Patrycja Słowikowska za pracę pt. Mediacja w świetle badań aktowych spraw karnych w wybranych Sądach Rejonowych w latach 2015-2018, przygotowaną na kierunku prawo w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, promotor - prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz;
 

III miejsce (nagrody rzeczowe) – mgr Ernest Obaza za pracę pt. Zgodność kontroli operacyjnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowaną na kierunku prawo w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego, promotor - dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ.

 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze przyznała dwie nagrody specjalne. Otrzymały je laureatki I i II miejsca w konkursie: mgr Patrycja Słowikowska i mgr Weronika Łukaszewicz. Nagrody wręczył dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dr Przemysław Sztejna, który zapewnił o dalszym wspieraniu inicjatywy Konkursu przez środowisko zielonogórskich radców prawnych.
 

Wszyscy uczestnicy II edycji konkursu otrzymali także pamiątkowe dyplomy i zestaw gadżetów WPA.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT