Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rozstrzygnięcie ogłoszenia o otwartym naborze partnerów do konkursu POWER

2 sierpnia 2018 r. 

Logo POWER

W odpowiedzi na ogłoszony przez Uniwersytet Zielonogórski otwarty nabór partnerów w ramach wspólnej realizacji projektu, przygotowywanego  w odpowiedzi na konkurs POWER nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 - Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I
ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Uniwersytet Zielonogórski informuje, że wpłynęła jedna oferta firmy:

 

nazwa podmiotu:

SYNTEA Spółka Akcyjna

forma organizacyjna:

Spółka akcyjna

adres:

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a

 

Po przeanalizowaniu złożonej oferty z wymaganiami zawartymi w zamieszczonym ogłoszeniu Uniwersytet Zielonogórski zaakceptował złożoną ofertę.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT