Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ruszyły zapisy do Legii Akademickiej – szkolenia wojskowego dla studentów UZ

20 stycznia 2020 r.

 

Legia Akademicka.jpg

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim ruszyły zapisy do „Legii Akademickiej” – szkolenia wojskowego dla studentów.  Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2020 r.


Wnioski o  przystąpienie do programu należy składać w Biurze Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 – pokój nr 403 i 404 (IV piętro) w godzinach 8.00-14.00 (w dni robocze).


Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w Zielonej Górze na terenie Kampusu A. Szczegółowe informacje dotyczące samego szkolenia oraz terminów  spotkań, zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

 


 

 

 

Legia Akademicka to program Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Uniwersytet Zielonogórski przystąpił  do programu w roku akademickim 2018/2019. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz na część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych w czasie wakacji.


Program obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składała się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
     
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień.


Za dzień szkolenia poligonowego student-ochotnik, jak każdy szeregowy, będzie otrzymywał 104,03 zł.

 


Kto może przystąpić do programu?

 

Do programu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.


Nie może być to: doktorant, student studiujący poza granicami kraju, student (nieposiadający obywatelstwa polskiego) przebywający na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały.


Program pilotażu przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie tych absolwentów szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas wojskowych ukończą  szkolenie podstawowe – w takim wypadku tacy absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.


Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Struktura szkolenia obejmuje postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w  tym wojskowych oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych. Zakłada się, iż studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT