Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich na Uniwersytecie Zielonogórskim

8 czerwca 2016 r.

 

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się kolejne w województwie lubuskim spotkanie konsultacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara. Podczas tego spotkania zostanie podpisany dokument Partnerstwo dla Wolontariatu pod Honorowym Patronatem RPO.  Uniwersytet Zielonogórski będzie jednym z sygnatariuszy tego dokumentu.

 

Program konsultacji Rzecznika Praw Obywatelskich w Zielonej Górze:
 

Aula nr 205 (II piętro), Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9

 

10.00 – 12.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.

 

12.30 – 13.00 Podpisanie Partnerstwa dla Wolontariatu pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

 

13.00 – 13.30 - Przerwa kawowa

 

13.30 – 15.30 - Debata nt. Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP*

 

Podczas debaty zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania:

Jak należy rozumieć zapis pkt 1 art. 68 Konstytucji RP? Co ogranicza korzystanie z tego prawa? W jakich przypadkach można uznać, że prawo to jest naruszane?
Czy równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w pkt. 2 art. 68 Konstytucji RP jest zapewniany?
Czy, w kontekście pkt. 3 art. 68 Konstytucji RP, szczególna opieka jest zapewniana wszystkim wymienionym  grupom (dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku) z uwzględnieniem ich potrzeb?

Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele świata nauki, środowiska lekarskiego, organizacji pozarządowych, prawników, dziennikarzy, studentów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych tematem.

 

*Art. 68 Konstytucji RP:

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

Spotkania konsultacyjne z  Rzecznikiem Praw Obywatelskich są okazją do przedstawienia najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie lubuskim, a także do wspólnego poszukania najlepszych rozwiązań.

 

Link do informacji dot. dotychczasowych spotkań regionalnych RPO https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/spotkania-regionalne-rpo

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT