Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Samorząd województwa lubuskiego przekazał 3 mln zł na funkcjonowanie kierunku lekarskiego na UZ

3 lutego 2021 r.

 

IV.jpg

fot. Daria Legieta, od lewej: prof. Wojciech Strzyżewski- rektor UZ oraz Elżbieta Anna Polak - marszałek Województwa Lubuskiego

Dziś, podczas wideokonferencji w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego, marszałek województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak i rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Wojciech Strzyżewski, podpisali porozumienie o przekazaniu przez samorząd województwa 3 mln zł na funkcjonowanie kierunku lekarskiego. Marszałek E. A. Polak już po raz szósty przekazuje środki, które w całości przeznaczane są na zakup sprzętu do laboratoriów, ale przede wszystkim na zatrudnianie kadry.
 

Dziś w Collegium Medicum UZ pracuje ponad 200 naukowców i dydaktyków – w tym prawie 40 pracowników samodzielnych – profesorów i doktorów habilitowanych. – Myślę, że ten potencjał w ciągu tych 6 lat został wzmocniony w bardzo znaczący sposób. Chciałbym podkreślić to, co pani Marszałek wielokrotnie już mówiła - taki przypływ wysoko wyspecjalizowanej kardy naukowej w Polsce rzadko można obserwować. Specjaliści, którzy pracują u nas na kierunku lekarskim, w zdecydowanej większości zatrudnieni są również w lubuskiej służbie zdrowia, czyli w Szpitalu Uniwersyteckim, bądź w innych szpitalach w Regionie. Myślę, że ten potencjał, który jest nieustannie zwiększany, przyczyni się do poprawy jakości obsługi pacjentów i warunków leczenia w województwie lubuskim powiedział prof. W. Strzyżewski.


Dotację dla kierunku lekarskiego w wysokości 3 mln zł lubuska marszałek Elżbieta A. Polak przekazuje uczelni co roku od 2015 r. Poza tym od 2018 r. prowadzi też program stypendialny dla studentów medycyny (1 mln zł rocznie). - Mamy w tej chwili 199 stypendystów. Przypomnę, że już od 3 lat studentom kierunku lekarskiego z całej Polski przyznajemy stypendia w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Liczymy na to, że po studiach zwiążą się oni z naszym Regionem. Jestem przekonana, że ze względu na umowy jakie podpisali, będą chcieli u nas zostać i pracować.  – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Od 2019 r. podobny program stypendialny prowadzony jest również dla studentów pielęgniarstwa (350 tys. zł rocznie).


Na kierunku lekarskim studiuje dzisiaj 517 studentów. W czerwcu tego roku mury Collegium Medicum opuści 51 absolwentów, którzy przystąpią do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.


***

Poza podpisaniem porozumienia z Uniwersytetem Zielonogórskim, marszałek Elżbieta Anna Polak przekazała też informację o sąsiedzkiej pomocy niemieckich landów dla Lubuskiego w pandemii oraz programie szczepień seniorów przeciwko grypie, na który w budżecie województwa przewidziano 1 mln zł.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT