Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Seminarium dedykowane osobom niepełnosprawnym

plakat seminarium rsn uz.jpg

 

9 lutego 2017 r.

 

 

Jutro, to jest w piątek 10 lutego 2017 roku odbędzie się II Międzyuczelniane seminarium naukowo-dydaktyczne ,,Pokonywanie barier – ku integracji społecznej studentów będących osobami z niepełnosprawnościami. Egzemplifikacja – działalność Rady Studentów Niepełnosprawnych", na które zapraszają Uniwersytet Zielonogórski, pełnomocnik rektora d/s niepełnosprawnych studentów, Rada Studentów Niepełnosprawnych UZ. Seminarium będzie miało miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim, przy al. Wojska Polskiego 69, w palmiarni (budynek A-16). Początek o godz. 10.00.

 

 

W Polsce osoby z niepełnosprawnościami mogą napotkać jeszcze wiele barier w dostępie do kształcenia akademickiego, zarówno tych architektonicznych, jak i społecznych, które utrudniają im zdobycie wiedzy oraz niezbędnych kwalifikacji. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich nadal natrafiają na wiele trudności, podobnie dzieje się w przypadku osób niewidomych czy niesłyszących. Celem seminarium jest zdiagnozowanie owych barier, wskazanie możliwości ich przełamywania oraz działań w obszarze integracji społecznej.

 

 

Zapraszamy do czynnego udziału w seminarium pedagogów, nauczycieli oraz studentów, opiekunów naukowych oraz wszystkich którzy aktywnie uczestniczą (lub chcą uczestniczyć) w procesie integracji społecznej oraz likwidacji barier osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: m.garbat@adm.uz.zgora.pl, tel. 68 328 31 79 lub 601 902 282.

 

Program:


10:00 – 10:15 – rozpoczęcie seminarium i powitanie gości;


10:15 – 11:45 – przedstawienie działalności Rady Studentów Niepełnosprawnych: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Uniwersytetu Zielonogórskiego.


11:45 – 13:00 – dyskusja – panel z udziałem pełnomocników d/s niepełnosprawnych studentów: dr Anny Dobrychłop (PWSZ Gorzów Wlkp.); dr Heleny Ochonczenko (UZ); dr. Jana Wojtasia (PWSZ Legnica); dr. Marcina Garbata (UZ);


13:00 – 13:30 – podsumowanie obrad; 


13:30 – 14:30 – zwiedzanie Uniwersytetu Zielonogórskiego;


14:30 – 15:00 – przerwa obiadowa;


15:00 – 18:15 – happening integracyjny.

 


W skład komitetu naukowo-organizacyjnego seminarium weszli: dr Marcin Garbat; dr Jan Wojtaś; dr Anna Dobrychłop; Marlena Pogorzelczyk; Marlena Przezdziek; Konrad Stępniewski. 

 

 

Organizatorzy: pełnomocnik d/s niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego; pełnomocnik d/s niepełnosprawnych studentów PWSZ w Legnicy;pełnomocnik d/s niepełnosprawnych studentów Akademii w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT