Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

SEMINARIUM-REJS - Kupię falę powodziową

25 maja 2015 r.

 

19 maja 2015 r., na statku „Laguna” odbyło się Seminarium-Rejs, zorganizowane przez dr hab. Urszulę Kołodziejczyk, prof. UZ z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Czesława Karczmara z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Trasa rejsu wiodła od Nowej Soli do Cigacic (26 km, 3 godziny). Zainteresowanie imprezą było ogromne, niestety liczbę uczestników ograniczała ładowność statku – 75 osób.

Temat przewodni Seminarium brzmiał Kupię falę powodziową. Dyskutowano o stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych, a także o możliwościach dalszego rolniczego wykorzystania terenów chronionych wałami i odwadnianych przez pompownie. Zdaniem uczestników seminarium, powrót do dawnych obszarów zalewowych rzeki jest najlepszą formą ochrony przeciwpowodziowej. Przykładem może być polder Milsko - to o jego budowę zabiegają rolnicy, władze gminy Zabór i pracownicy naukowi UZ.

  

Podczas rejsu zaprezentowano następujące referaty:
 

- Uwarunkowania geośrodowiskowe Środkowej Odry – dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ;
 

- Kupię falę powodziową – koncepcja budowy polderu zalewowego w Milsku – Prezes PTPNoZ Czesław Karczmar;
 

- Konstrukcje mostowe na Odrze – dr hab. Adam Wysokowski, prof. UZ;
 

- Żegluga na Odrze – kpt. ż.w. Henryk Mackiewicz.
 

 

 

Urszula Kołodziejczyk

 

 

10. Bawimy sie dobrze...JPG 11. Doktoranci IIS byli bardzo grzeczni.JPG 13. Ja kupuję falę powodziową za 2 euro.JPG
14. Kpt. ż.w. Henryk Mackiewicz był osobistością Rejsu.JPG 15. Płyniemy .JPG 9. Zaśpiewajmy .JPG
10. Zatańczmy .JPG 12. Ja gram dla Odry .JPG 6. Zaduma nad Odrą.JPG
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT