Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Senat UZ pożegnał prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej

17 kwietnia 2019 r.

prof. Jacek Namieśnik.jpg

Podczas dzisiejszego  posiedzenia Senat UZ minutą ciszy uczcił pamięć, zmarłego nagle w niedzielę 14 kwietnia br. rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Jacka Namieśnika.



Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (ur. 10 XII 1949 r. w Mogilnie, zm. 14 IV 2019 r. w Gdańsku) – specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Autor lub współautor 653 artykułów notowanych na liście filadelfijskiej, licznych publikacji i 13 patentów.


W latach 1967–1972 odbył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańkiej, od 1972 roku pracownik tego Wydziału; doktor (1978), doktor habilitowany (1985), profesor nauk chemicznych (1995), profesor zwyczajny (1997). W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego, w latach 1996–2002 i 2005–2012 – dziekanem, od 1995 roku był kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej. Przez pięć kadencji członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a od 2007 roku – jego przewodniczący. Od 2007 roku członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Prof. J. Namieśnik był również kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemicznym PG (2002–2005 i od 2012), aktywnym członkiem wielu redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych, m.in.: Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN (II kadencja), Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa (I kadencja), Komitetu Badań Morza PAN (III kadencja), Extended Executive Committee of International Association of Environmental Analytical Chemistry (od 2006), International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) (od 2002).


Prof. J. Namieśnik był jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Wypromował 59 doktorów (13 jako współpromotor), był promotorem lub współpromotorem w 11 otwartych przewodach doktorskich. Wymienione osiągnięcia zapewniły Profesorowi niekwestionowaną pozycję w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.


Od 2007 roku professor honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005), w 2001 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych. W 2007 roku otrzymał od Polskiego Towarzystwa Chemicznego medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej, w 2008 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, w 2009 roku został laureatem konkursu o subsydium profesorskie MISTRZ, w 2011 roku otrzymał nagrodę WFOŚiGW za osiągnięcia w pracach badawczych na rzecz ochrony środowiska. W 2012 roku PTCh przyznało mu medal Jędrzeja Śniadeckiego – najważniejsze wyróżnienie, jakie może otrzymać polski chemik. Był dwukrotnym laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2012 roku otrzymał nagrodę za osiągnięcia w kształceniu kadr, a w 2015 roku nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe. W 2015 roku dwie uczelnie nadały mu tytuł doktora honoris causa: Gdański Uniwersytet Medyczny i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.


Osierocił żonę, dwie córki i wnuczkę.


Zdjęcie i biogram prof. Jacka Namieśnika pochodzącą ze strony internetowej Politechniki Gdańskiej::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT