Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim - zdalna!

12 maja 2021 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Zaliczenia i egzaminy w nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Zielonogórskim  będą się odbywały zdalnie. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, podpisał właśnie zarządzenie regulujące przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.


Egzaminy i zaliczenia do odwołania będą przeprowadzane poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej:

a) weryfikację i potwierdzenie tożsamości studenta lub doktoranta;

b) kontrolę przebiegu egzaminu/zaliczenia;

c) archiwizację listy studentów/doktorantów, którzy przystąpili do egzaminu lub zaliczenia;

d) archiwizację prac pisemnych – w przypadku formy pisemnej egzaminu lub zaliczenia.


Egzaminy i zaliczenia ustne będą przeprowadzane w formie wideokonferencji, za pośrednictwem aplikacji Google meet, natomiast pisemne za pośrednictwem aplikacji Google classroom (Moodle – w przypadku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu). Wyniki zaliczeń i egzaminów będą odnotowywane w indeksie elektronicznym.


Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 19 czerwca i będzie trwała do 2 lipca. Sesja poprawkowa rozpocznie się 1 września i potrwa do 14 września br.

 

Obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) mogą już odbywać się z bezpośrednim udziałem komisji i studenta z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ale student może ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego on-line, musi jednak złożyć wniosek do dziekana (za pośrednictwem e-maila podanego do komunikacji w systemie StudNet).  We wniosku należy jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu do komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego łącza internetowego oraz dostęp do systemu google meet, jak również potwierdzić znajomość obsługi oprogramowania do wideokonferencji.

 

W przypadku możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego z bezpośrednim udziałem komisji i studenta termin egzaminu będzie wyznaczony w drodze oddzielnego komunikatu, podanego do wiadomości studenta na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT