Siedmioro studentów UZ stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2019/2020

31 grudnia 2019 r.

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiła się lista rankingowa studentów, którzy otrzymali stypendia przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2019/2020.


 Do 25 października br. do Ministerstwa wpłynęło 1 106 wniosków o przyznanie stypendiów. Spośród 1 087 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – minister nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił grupę 488 studentów, którym przyznał stypendium. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 9 pkt na 50 pkt.


Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 000 zł. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym. Przed wypłaceniem stypendium uczelnia zweryfikuje, czy w dacie wydania decyzji dany student spełniał warunki otrzymania stypendium, o których mowa w art. 93 ust. 1–3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoba, która otrzymała stypendium ministra powinna złożyć odpowiednie oświadczenie w tej kwestii.


 

 

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych stypendium ministra, znaleźli się studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego:

1. Jędrzej Dragan – Collegium Medicum, kierunek lekarski;

2. Hubert Gliński – Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunek logistyka;

3. Anna Agnieszka Goń – Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunek logistyka;

4. Małgorzata Kochańska – Collegium Medicum, kierunek lekarski;

5. Justyna Pękalska – Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunek logistyka;

6. Izabela Renata Sak – Wydział Artystyczny, kierunek malarstwo;

7. Anna Małgorzata Sokalska – Wydział Ekonomii i Zarządzania.


Spośród wyróżnionej siódemki, troje studentów otrzymuje stypendium po raz drugi. Są to: Izabela Sak z Wydziału Artystycznego oraz Anna Sokalska i Hubert Gliński z Wydziału Ekonomii i Zarządzania.


Ponadto Jędrzej Dragan, student V roku kierunku lekarskiego podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 z rąk Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak jako jeden z dwojga najlepszych studentów na roku, otrzymał stypendium w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na staż zagraniczny. (Odbędzie się on latem 2020 r.)


Wszystkim studentom wyróżnionym stypendium ministra serdecznie gratulujemy.


Sylwetki stypendystów przedstawimy po posiedzeniu Senatu UZ, podczas którego odbiorą przyznane im stypendia.


Informacja o przyznanych stypendiach ministra nauki i szkolnictwa wyższego znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT