Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sięgnij po stypendium Fulbrighta.

21 marca 2017 r.

 

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków na stypendia Programu Fulbrighta na wyjazd  w roku akademickim 2018/2019. 

 


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zarządza programem Fulbrighta w Polsce. Program powstał w 1946 roku w USA i jest jednym z największych programów wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA a innymi krajami. 

 


Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA wybitnym polskim absolwentom, doktorantom i pracownikom naukowym. Od ponad 58 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA i Polską. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

 


Pełna oferta stypendialna Komisji, prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie http://fulbright.edu.pl  .

 


Programy stypendialne Komisji przeznaczone są dla:


- absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich;


- doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej;


- pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. 

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium absolwentom i doktorantom można składać do 19 maja 2017, pracownikom naukowym  do 16 czerwca 2017. 

 


KONTAKT:


Stypendia dla absolwentów i doktorantów:


Patrycja Gołąb
Młodszy Specjalista ds. Programów Stypendialnych
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
e-mail: patrycja.golab@fulbright.edu.pl
tel. + 48 882 013 012 .

 


Prezentacja, warunki kwalifikowalności i aplikacji: 

 

http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 

http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/

 

 

Stypendia dla pracowników naukowych:


Sebastian Smoliński
Młodszy Specjalista ds. Programów Stypendialnych
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
e-mail: sebastian.smolinski@fulbright.edu.pl
tel. +48 882 013 013

 


Prezentacja, warunki kwalifikowalności i aplikacji:

 

http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/   .

 

fulbright.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT