Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Skorzystaj z programu Marie Sklodowska-Curie Actions

1 lutego 2017 r.

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, wspierając umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz mobilność pracowników naukowych i sektora badawczo-rozwojowego, przygotował na stronie http://www.kpk.gov.pl w zakładce „Kariera i mobilność/Polskie projekty” listę projektów realizowanych przez polskie jednostki, finansowanych w ramach obszaru Marie Sklodowska-Curie Actions, w Programie Ramowym Horyzont 2020.

 


KPK PB UE  pokazuje i promuje w ten sposób sukcesy polskich jednostek w działaniach programu Marie Sklodowska-Curie Actions. Prezentowane przykłady mają zachęcić innych do ubiegania się o granty MSCA, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 

 

 

Eksperci KPK PB UE udzielają wsparcia na każdym etapie przygotowywania wniosku, realizacji i rozliczenia projektu. Zachęcamy do skorzystania z programu.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT