Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Społeczne granice pracy - międzynarodowa konferencja na UZ

22 października 2015 r.

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, która odbędzie się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 12-13 listopada 2015 r.

 

Jej organizatorami są: Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z: Kołem Naukowym Studentów Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Oddziałem zielonogórskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Konferencja stanowi kontynuację cyklu konferencji międzynarodowych Społeczne granice pracy organizowanych przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pierwsza z nich dotyczyła przemian zatrudnienia w XXI wiecznym kapitalizmie i odbyła się w listopadzie 2014 we Wrocławiu (https://sites.google.com/site/boundariesofwork2014/).

 

Celem serii konferencji jest podjęcie systematycznej dyskusji nad znaczeniem pracy w procesach zmian ekonomicznych i kulturowych związanych z globalizacją, europeizacją oraz ekspansją neoliberalnej odmiany gospodarki kapitalistycznej. Dyskusja w czasie II konferencji skoncentrowana będzie na problematyce pracy poza formalnym zatrudnieniem we współczesnych społeczeństwach. Pod uwagę wzięte zostaną: praca w szarej strefie, praca wykonywana nieodpłatnie (praca reprodukcyjna, wolontariat), a także praca w nietypowych formach zatrudnienia, takich jak umowy cywilnoprawne w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wystąpienia konferencyjne powinny podejmować zarówno wątki teoretyczne, jak i praktyczne związane z pracą nieformalną.

 

Celami konferencji są:

* Podjęcie próby socjologicznej redefinicji  (a także pomiaru) kategorii pracy nieformalnej, która nie ograniczy się do podziału prawnego pracy na legalną oraz nielegalną, ale uwzględni również wielość form pośrednich (wolontariat, staż, działalność gospodarcza, prekaryzacja w sektorze tradycyjnie rozumianym jako formalny  -  praca w ramach umów cywilnoprawnych, krótkoterminowe kontrakty)

* Analiza sytuacji, warunków, jakości pracy oraz społecznych kosztów osób pracujących  poza standardowym stosunkiem pracy (np. przemoc ekonomiczna i symboliczna na współczesnym rynku pracy jako efekt nieformalnych form pracy),

* Analiza źródeł powstawania nieformalnych form pracy – strategie pracodawców, strategie jednostek np.: niemożność integracji jednostki z regularnym rynkiem pracy,

* Refleksja i dyskusja nad tradycyjnymi (np. praca reprodukcyjna) i nowymi (nieodpłatne staże) wymiarami pracy nieformalnej w warunkach określonych przez procesy ekspansji nowych form zatrudnienia wychodzących poza tradycyjne zatrudnienie w ramach stosunku pracy;

* Określenie wyzwań dla praktyki i polityki społecznej związanych w rosnącą destandaryzacją zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach. 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania zgłoszeń w ramach dwóch paneli zagadnień. W ramach panelu: Praca a zatrudnienie we współczesnych społeczeństwach: wyzwania teoretyczne  proponujemy następujące zagadnienia:

Definicja i pomiar nieformalnych form pracy,

Społeczne i jednostkowe konsekwencje nieformalnych form pracy,

Warunki i jakość pracy nieformalnej

Segmentacja rynku pracy i podaż pracowników do pracy nieformalnej (niskowykwalifikowani, kobiety, osoby starsze),

Obszary i formy pracy nieformalnej: nieodpłatna praca opiekuńcza, praca w szarej strefie, wolontariat i praca nieodpłatna w nowych i starych sektorach gospodarki, staże i praca w ramach (nie)standardowych form zatrudnienia.W ramach panelu poświęconego praktyce społecznej, „Prekaryzacja a elastyczność zatrudnienia: wyzwania praktyki społecznej”,  podjęte zostałyby  następujące kwestie:


Związki zawodowe i organizacje pracownicze wobec pracy nieformalnej – działania i strategie,

Organizacje pracodawców wobec pracy nieformalnej i pracy poza zatrudnieniem,
Polityka społeczna i regulacja rynku pracy wobec problemów pracy nieformalnej.

 

Komitet Organizacyjny

Dr Joanna Róg-Ilnicka, Uniwersytet Zielonogórski (przewodnicząca).
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Galor, Uniwersytet Szczeciński
Mgr Slaviana Holc, Uniwersytet Warszawski
Mgr Mateusz Karolak, Uniwersytet Wrocławski
Dr Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski
Mgr Piotr Nieporowski, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Sławomira Kamińska – Berezowska, Uniwersytet Śląski
Dr Krystian Szadkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Marek Bednarski, Uniwersytet Warszawski
Prof. Klaus Friedrich Doerre Schiller University of Jena
Prof. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
Prof. Jane Hardy, University of Hertfordshire
Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Janicka, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii i socjologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. Krzysztof Jasiecki, Polska Akademia Nauk, Warszawa;
Prof. Vassil Kirov, Centre Pierre Naville, the Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences and Centre Pierre Naville, University of Evry
Prof. Holm-Detlev Köhler, Universidad de Oviedo
Dr Elżbieta Kolasińska, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Paweł Kozłowski,  Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Agnieszka Piasna, European Trade Union Institute, Brussels
Prof. Valeria Pulignano, Catholic University of Leuven;
Prof. dr hab. Kazimierz Z. Sowa, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Paul Stewart, University of Strathclyde;
Prof. Geert Van Hootegem, Catholic University of Leuven; (TBC)
Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki
Dr Violetta Zentai, Central European University
Prof. dr hab. Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski

 

Językami konferencji są język angielski i język polski;

 

Konferencja współfinansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Strona www: www.socialboundariesofwork.pl

 

Beznazwy-1.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT