Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Spotkanie dot. współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w Urzędzie Marszałkowskim

11 lipca 2017 r.

 

KK170710_019.jpg

Rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej, związanej z realizacją przedmiotów klinicznych, niezbędnej do kształcenia na kierunku lekarskim oraz budowa Parku Technologii Kosmicznych to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeuszem Kuczyńskim. W spotkaniu udział wzięli także Senator RP Waldemar Sługocki oraz kanclerz uczelni Katarzyna Łasińska.

 

Pierwszym tematem spotkania było kształcenie na kierunku lekarskim. Prof. Kuczyński wskazał, że aby rozwijać kształcenie konieczne jest przygotowanie niezbędnej infrastruktury naukowo - dydaktycznej związanej przede wszystkim z realizacją przedmiotów klinicznych. Dla zapewnienia najwyższej jakości kształcenia niezbędne jest stworzenie Collegium Medicum i skupieniem w jednym budynku Centrum Symulacji Medycznej oraz Centralnego Laboratorium Badawczego wraz z zespołami Katedr/Zakładów. Zoptymalizowałoby to kształcenie studentów kierunków medycznych, ale także kształcenie podyplomowe (specjalizacje medyczne, doskonalenie umiejętności ratowników medycznych w tym także służb mundurowych itp.). Ponadto utworzenie Collegium Medicum umożliwi pełny rozwój badań naukowych w kooperacji klinicznej z zespołami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, co z kolei przyspieszy tworzenie klinik (w pełnym tego słowa znaczeniu) oraz zwiększy zakres i jakość usług medycznych. Na podstawie dotychczasowych analiz Uniwersytet Zielonogórski nie ma możliwości stworzenia Collegium Medicum wraz z Centrum Symulacji Medycznej w posiadanych przez uczelnię budynkach. Tematem było także finansowanie kształcenia na kierunku lekarskim. Rektor zwrócił się z prośbą do marszałek Elżbiety Anny Polak o zabezpieczenie środków w budżecie województwa na kolejne 3 lata - do momentu zakończenia pełnego cyklu kształcenia.

 

Podczas spotkania rozmawiano także na temat budowy Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie. Inwestycja wpisana została do Kontraktu Terytorialnego (wykaz inwestycji regionalnych). Podczas spotkania ustalono, że konieczne jest przygotowanie umowy konsorcjum, która określi zadania poszczególnych Partnerów (Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,  „Hertz Systems LTD Sp. z o.o”).


Jednym z tematów spotkania była także możliwości uczestnictwa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w przygotowaniu i realizacji Programu dla Odry.


 

Źródło: lubuskie.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT