Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Spotkanie inaugurujące projekt Pokonywanie granic dzięki kluczowym technologiom

27 listopada 2020 r.

 

fot2.jpg

Spotkanie inaugurujące projekt Pokonywanie granic dzięki kluczowym technologiom, fot. Justyna Patalas-Maliszewska

Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie, inaugurujące projekt Grenzen überwinden mit Schlüsseltechnologien/Pokonywanie granic dzięki kluczowym technologiom. Z przyczyn epidemicznych miało ono charakter on-line. Wzięli w nim udział partnerzy i zaproszeni goście. Partnerami w projekcie są dwie uczelnie: Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg i Uniwersytet Zielonogórski oraz gorzowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Ze strony UZ w realizację projektu zaangażowany jest Instytut Inżynierii Mechanicznej.

Konferencję zorganizowali i prowadzili prof. Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej oraz prof. Sławomir Kłos - pełnomocnik Rektora ds. Przedsiębiorczości Akademickiej.

18 września br. w Cottbus podpisano umowy i porozumienia na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska pt. Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce. Kwota na realizację projektu wynosi 341 tys. euro. Ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego porozumienie podpisał prof. Marcin Mrugalski – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ, BTU Cottbus-Senftenberg reprezentował prof. dr. ing. Holger Seidlitz, a SIMP – Włodzimierz Fleischer .
 

Głównym celem projektu jest zgodny z warunkami określonymi w Programie Współpracy „transfer technologii i współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw”. Cel ten realizowany jest z jednej strony przez dwustronną wymianę naukową pomiędzy uczelniami, a z drugiej przez polskie i niemieckie stowarzyszenia inżynierskie (SIMP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz VDI - Verein Deutscher Ingenieure). Projekt skierowany jest do studentów i kadry naukowej obydwu uczelni oraz pracowników zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.
 

Bezpośrednim rezultatem tego projektu ma być rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zastosowania właściwej technologii opartej na lekkich materiałach konstrukcyjnych. Aby osiągnąć zaplanowany cel, czyli transfer wiedzy i technologii, zaplanowano realizację kilkunastu warsztatów między uczelniami a przedsiębiorstwami.

 

 

fot4.jpg fot5.jpg fot9.jpg
Spotkanie inaugurujące projekt Pokonywanie granic dzięki kluczowym technologiom, fot. Justyna Patalas-Maliszewska
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT