Stanowisko w sprawie publicznych wypowiedzi uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa.

6 kwietnia 2018 r.

 

 

Poniżej publikujemy opracowane przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN Stanowisko w sprawie publicznych wypowiedzi uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa. Zostało ono przekazane na ręce prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

 


„Komisja do spraw etyki w nauce na swoim posiedzeniu dnia 12 marca 2018 r. uznała za stosowne ponowne wyrażenie opinii w odniesieniu do publicznych wypowiedzi  uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa. Komisja do spraw etyki w nauce już kilkakrotnie, w tym w szczególności w stanowisku z 12 listopada 2013 r. zwracała uwagę na konieczność przestrzegania przez uczonych uniwersalnych zasad i wartości zawartych m.in. w Kodeksie etyki pracownika naukowego uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne PAN i wyznaczającym standardy postępowania pracowników nauki.


Każdy uczony, jako obywatel, dla którego sprawy publiczne nie mogą być obojętne, powinien zabierać głos, szczególnie wtedy, gdy jego kompetencje potwierdzone stopniem lub tytułem, odnoszą się do problemu stanowiącego przedmiot publicznej debaty. Uczeni zabierający głos w środkach społecznego przekazu ponoszą szczególną odpowiedzialność za wiarygodność swoich wypowiedzi i w żadnej mierze nie powinni nadużywać zaufania społecznego.


Komisja do spraw etyki w nauce z niepokojem obserwuje i uznaje za jednoznacznie nieetyczne i naganne wykorzystywanie przez uczonych swojego autorytetu naukowego w debatach politycznych, w warunkach przekraczających kompetencje osoby wypowiadającej się publicznie. Za niestosowne Komisja uznaje również podawanie przez tych uczonych swoich afiliacji, gdyż może to prowadzić do kompromitacji nie. tylko danej osoby, ale też instytucji, w której ona pracuje.”

 

 

Z upoważnienia Przewodniczącego stanowisko podpisał zastępca Przewodniczącego  Komisji do spraw etyki w nauce prof. dr hab. Andrzej Górski.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT