Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Starzenie się, a może długowieczność. Stan psychiczny pacjenta w aspekcie różnych chorób somatycznych – konferencja na UZ

konferencja plakat a2.jpg

 

 

 

26 września 2017 r.
 

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego  zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.:  Starzenie się, a może długowieczność. Stan psychiczny pacjenta w aspekcie różnych chorób somatycznych.

Konferencja odbędzie się 13 października 2017 r., (piątek) na Uniwersytecie Zielonogórskim w auli A-3, przy ul. Podgórnej 50.

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

Prowadzący:               

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Prof. dr hab. Jan Łącki
Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny Prof. UZ
Dr hab. Izabella Uchmanowicz, Prof. UMW
Dr hab. Ryszard Asienkiewicz Prof. UZ 

9.00 – 9.10                
Powitanie


 

Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Prof. dr hab. n. med. Jan Łącki

Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych  Uniwersytetu Zielonogórskiego,

 

ul. Podgórna 50, Aula A-3
 

 

9.10 – 9.15           
Inauguracja Konferencji

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak

 

9.15-9.20                   
Dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 

9.20 – 9.40                
Co zrobić z tą długowiecznością?

Prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
Kierownik  Katedry Chorób Wewnętrznych  Uniwersytetu Zielonogórskiego
 

9.40 – 10.00           
Determinanty długowieczności na podstawie badania polskich 100-latków.
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Prezes  Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 

10.00 – 10.20
Neuroprotekcyjny wpływ wysiłku fizycznego na mózg osób starszych
Dr. hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski

 

10.20 – 10.40       
Sirtuiny a długowieczność

Dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zakład Pielęgniarstwa

 

10.40-11.10          
Przerwa kawowa

 

W holu  podczas konferencji instruktorzy BLS ( Medline ) będą prowadzili warsztaty przy użyciu nowoczesnych fantomów do nauki RKO.           

  


Sesja I (równoległa) Podgórna 50 Aula A-3

 

Panel medyczny

 

11.10 -11.35     
Ocena sprawności funkcjonalnej seniorów

Dr Ewa Skorupka
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski

 

11.35 – 11.55            
Zaburzenia funkcji poznawczych w wieku  podeszłym a zdolność do samoopieki w niewydolności serca   
                        
Dr hab. n. med. Izabella Uchmanowicz
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

11.55– 12.15  
Rehabilitacja osób w wieku podeszłym z chorobami układu krążenia i układu oddechowego, a zaburzenia funkcji poznawczych i psychiczne

Lek. med. Urszula Kawalec-Hurny Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Geriatrii
Dyrektor ds. lecznictwa Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-kardiologiczny w Torzymiu

 

12.15 – 12.35             
Komunikacja lekarza z pacjentem, informowanie o chorobie nowotworowej

Dr n. med. Arleta Wojciechowska Łącka
Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Zielonogórski
 

12.35- 12.45       
Kondycja fizyczna i psychiczna mieszkańców DPS w ostatnich 10 latach
Mgr Elżbieta Michałowska
Dyrektor DPS  Zielona Góra 

 

12.45- 13.05       
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem defibrylatora AED u osób starszych
Mgr Bartosz Smyk

Firma Medline Sp.z o.o.    
 

13.15- 13.25      
Sonda na temat długowieczności Koło Naukowe 36,6

 

13.25 – 13.30          
Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

 

 

Sesja II  (równoległa) Podgórna 50 Aula A-0 sala 12

Panel psychologiczno-edukacyjny

 

 

11.10-11.35          
Przedsiębiorczość inkluzywna osób w wieku 50+ szansą na rozwój srebrnej gospodarki

Dr nauk ekonomicznych Ewa Sobolewska-Poniedziałek
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski

 

11.35-11.50          
Sprawność psychiczna i fizyczna mieszkańców DPS dla Kombatantów w Zielonej Górze
Mgr Piotr Mazurek Dyrektor DPS dla Kombatantów Zielona Góra
Mgr Agnieszka Kulewska DPS dla Kombatantów Zielona Góra

 

11.50 – 12.05 
Wpływ zaburzeń poznawczych i emocjonalnych na efektywność procesu     usprawniania  w  placówce opieki długoterminowej
Dr Justyna Jasik

Wydziała Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski
Zakład Pielęgniarstwa

 

12.05- 12.20         
Trudności w komunikowaniu się pielęgniarki z ludźmi starszymi
Mgr Monika Lato-Pawłowska

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski Zakład Pielęgniarstwa

       

12.20-12.35          
Wykorzystanie rozwiązań technicznych przy wspieraniu umacniania promocji zdrowia psychicznego
Dr inż. Anna Pławiak-Mowna

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Uniwersytet Zielonogórski

 

12.35- 12.50         
Edukacja pacjenta po 65 roku życia z cukrzycą
Mgr Iwona Bonikowska

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zakład Pielęgniarstwa

 

12.50- 13.05
Człowiek stary we współczesnym modelu rodziny
Mgr Grażyna Milewska Wilk

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski
Zakład Pielęgniarstwa

 

13.05-13.15        
Sonda na temat długowieczności Koło Naukowe 36,6

 

13.15-13.20        
Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

 

 

           

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. n. med. Jan Łącki

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska – Tobis

dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny prof. UZ

dr hab.n. o zdr. Izabella Uchmanowicz prof. UMW

dr hab. Ryszard Asienkiewicz prof. UZ

 

Komitet Organizacyjny:

dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich,
mgr Iwona Bonikowska, dr Justyna Jasik,
mgr Monika Lato-Pawłowska,
dr n. med.  Arleta Wojciechowska Łącka,
dr Ewa Skorupka
mgr Grażyna Milewska-Wilk
Koło Naukowe 36,6

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT