Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studenci kierunku lekarskiego Collegium Medicum UZ uczestnikami I Kongresu Humanizacji Medycyny

 

14 czerwca 2022 r.

Kongres Humanizacji.jpg

Od lewej: Jakub Wojtacha, Tomasz Koziński Anna Włodarczyk - studenci kierunku lekarskiego Collegium Medicum UZ, Mariola Piekarska - prezydent IFMSA-Poland, Mateusz Szulca; fot. organizatora

W dniach 9-10 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się I Kongres Humanizacji Medycyny pod patronatem Ministra Zdrowia, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Agencji Badań Medycznych. W komitecie naukowym zasiadło wielu znakomitych przedstawicieli nauk medycznych z wiodących ośrodków akademickich w Polsce, zaś w prezydium naukowym zasiedli prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak (lekarz neurolog), prof. Zbigniew Izdebski (pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego) oraz prof. dr hab. Marcin Gruchała (specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii)

 

W trakcie licznych sesji dyskutowane były ważkie aspekty humanizmu w medycynie oraz w procesie dydaktycznym w programach nauczenia na kierunkach medycznych. Jednym w punktów programu Kongresu była Sesja Studentów Medycyny. W trakcje tej sesji trzech studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UZ: Anna Włodarczyk, Tomasz Koziński i Jakub Wojtacha, zaprezentowało wyniki badań dotyczących zagadnień procesu rekrutacji kandydatów na kierunek lekarski, poziomu stresu u studentów medycyny oraz poziomu zadowolenia pacjentów z opieki medycznej w Polsce.

 

Opiekunem naukowym prac jest profesor Józef Haczyński, wybitny seksuolog oraz specjalista z zakresu chorób wewnętrznych. Wyniki przedstawione przez Studentów wywołały żywą dyskusję i szczerą wymianę poglądów pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi. Wartości merytoryczne wynikające z wymiany doświadczeń i poglądów oraz przyjazna atmosfera wydarzenia zainspirowała uczestników do podjęcia prac nad kolejnym spotkaniem mającym na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT