Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studenci UZ po II stopniu studiów mają lepiej płatną pracę– tak wynika z raportu Państwowego Instytutu Badawczego

 

6 lutego 2020 r.

 

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim ruszyła zimowa rekrutacja na studia II stopnia. Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy warto kontynuować edukację po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie), albo czy warto podejmować pracę w czasie studiów, to polecamy zapoznanie się z raportem przygotowywanym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Najnowszy raport, popularnie zwany ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów), prezentuje losy absolwentów z 2017 r. po roku od ukończenia uczelni.

 

W ELI możemy znaleźć np. informację, że aż 95,1% absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy uzyskali dyplom w 2017 r. występuje w rejestrach ZUS. To tutaj można dowiedzieć się, że absolwenci, którzy mieli doświadczenie pracy etatowej lub samozatrudnienia przed dyplomem mają średnie zarobki brutto 3794 zł, natomiast osoby, które nie pracowały w czasie studiów zarabiają brutto średnio 2226 zł. Te i wiele innych zestawień wyników badań może pomóc studentom w podjęciu ważnych życiowych decyzji.

 

Raporty powstały w oparciu o dane administracyjne pochodzące z systemu ZUS oraz POL-on, a ujęto w nich następujące obszary badań:

- poszukiwanie pracy i bezrobocie;

- doświadczenie pracy przed dyplomem a sytuacja zawodowa po dyplomie;

- wynagrodzenia;

- praca a dalsze studia;

- praca a miejsce zamieszkania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami dotyczącymi absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego:
 

Absolwenci studiów I stopnia::

Absolwenci studiów II stopnia::

 

Badanie jest bezpieczne i rzetelne. Zastosowane procedury przewidziane w ustawie regulującej monitorowanie losów absolwentów uczelni na podstawie danych administracyjnych ZUS i POL-on gwarantują zachowanie pełnej anonimowości osób objętych badaniem. W analizowanym zbiorze brak jakichkolwiek danych osobowych, zaś absolwenci są odróżniani na podstawie losowego numeru nie dającego możliwości identyfikacji osób.

 

Ze względu na brak konieczności kontaktów z absolwentami w celu przeprowadzenia monitoringu nie narusza się prywatności badanych. Na podstawie informacji skonstruowano rzetelne wskaźniki sukcesu na rynku pracy, pozwalające na porównywanie sytuacji absolwentów różnych kierunków w różnych okresach objętych badaniem. Nie było to dotychczas możliwe w sytuacji prowadzenia badań losów absolwentów przy wykorzystaniu badań opinii.

 

Ewa Sapeńko

 

 

slideriIIrekrutacja 3 .jpg

 

Rekrutacja na II stopień::

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT