Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studenci z Indii rozpoczęli naukę na Uniwersytecie Zielonogórskim

12 kwietnia 2022 r.

 

DSC_5875r.jpg

Spotkanie ze studentami z Indii w Instytucie Inżynierii Mechanicznej UZ; prof. r hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ, dr hab. Marek Smoluk - koordynator programu Erasmus +; fot. K. Adamczewski

9 studentów z Indii, przyjechało na Uniwersytet Zielonogórski na studia II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (Management and Production Engineering). Są to inżynierowie, którzy I stopień studiów ukończyli u siebie w kraju. Po przyjeździe do Zielonej Góry jednocześnie studiują i pracują w LUMEL-u. Stosowną umowę pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a firmą LUMEL S.A. podpisano 15 lutego br. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

 

Wczoraj w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się spotkanie ze studentami. Uczestniczył w nim dziekan Wydziału Mechanicznego - dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej - dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ, dr hab. Marek Smoluk - koordynator programu Erasmus +, Kamila Rabiko – kierownik działu współpracy z zagranicą oraz pracownicy Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

 

 

 

 

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Studenci zapoznali się ze strukturą Instytutu, jego pracownikami oraz planem kształcenia, który będzie obejmować trzy semestry. Oprócz pomocy w Instytucie, studenci z Indii będą mogli otrzymać wszelką pomoc również w Biurze ESN UZ, czyli biurze obsługi dla studentów przyjeżdzających na Uniwersytet Zielonogórski w ramach programu Erasmus+. Biuro znajduje się na Kampusie B. Studenci działający z tym biurze pomagają przyjeżdzającym z zagranicy odnaleźć się w uczelnianej rzeczywistości, pomagając  przy wszelkiego rodzaju formalnościach, czy organizując  spotkania w czasie wolnym.

 

 

 

DSC_5865r.jpg DSC_5869r.jpg DSC_5883r.jpg
Spotkanie ze studentami z Indii w Instytucie Inżynierii Mechanicznej UZ; fot. K. Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT