Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studencie I roku - podziel się doświadczeniami studiowania w czasie pandemii!

26 marca 2021 r.

 

 

Pandemia przewróciła cały świat do góry nogami, chociaż możemy też powiedzieć, że stworzyła nam nową rzeczywistość, do której wszyscy musimy się dostosować i wypracować nowe mechanizmy funkcjonowania. W wyjątkowej sytuacji są studenci pierwszych lat, dla których rozpoczęcie studiów w zdalnej formie, bez możliwości rozwijania bezpośrednich relacji to ogromne wyzwanie. Pracownicy i studenci I roku socjologii chcą uchwycić ten moment wyjątkowych i dość dynamicznych zmian w procesie studiowania. Rozpoczęli więc realizację projektu naukowego dotyczącego uwarunkowań i doświadczeń studiowania w czasie pandemii. Badanie ma charakter jakościowy – zależy im na uzyskaniu od jak największej grupy pierwszorocznych studentów opowieści o ich zmaganiach z tym obszarem rzeczywistości.
 

 

 

Studia w czasie pandemii.png

Drodzy Studenci i Studentki!

 

Badaczki z Pracowni Badań nad Młodzieżą Instytutu Socjologii UZ wraz ze studentami i studentkami I roku socjologii UZ zapraszają do udziału w badaniu Studia i studiowanie w czasach pandemii: doświadczenia studentów zielonogórskich z „czasów zarazy”. Prośbę swoją kierujemy do studentów pierwszego roku studiów licencjackich/inżynierskich lub jednolitych magisterskich, którzy swoją przygodę ze studiami rozpoczęli w październiku 2020 roku.


Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, gdzie staramy się podpowiedzieć co należy wziąć pod uwagę opisując w określonych przez nas ramach czasowych, własne przeżycia podczas trwania pandemii.


Bardzo zależy nam, aby wskazane przez nas problemy stały się jedynie punktem wyjścia do napisania przez Was opowieści. Dobrze, gdyby te opowieści były jak najbardziej obszerne, a niżej wymienione punkty stanowiły jedynie wskazówki do szerszej refleksji o przygotowywaniu się do matury i studiowaniu w tych wyjątkowych czasach.


Wszystkie przemyślenia, refleksje, informacje są niezwykle cenne i ważne dla nas, badaczy społecznych. Przedstawiony poniżej scenariusz badania zawiera 2 części: pierwsza to retrospekcja, odniesienia do niedalekiej przeszłości, w tym także do I semestru studiów. Druga część badania dotyczy już bieżącego okresu – od marca 2021 roku.

Gotowe opowieści proszę przesłać drogą elektroniczną do 6 czerwca 2021 r.

na adres: badaniasocjologiczneUZ@gmail.com

 dziękujemy za poświęcony czas i Wasze przemyślenia

 

 

Studenci I roku socjologii UZ,
opiekun naukowy – dr hab. prof. UZ Beata Trzop

  

Kilka informacji o sobie: (proszę wpisywać w miejscach zaznaczonych …. własną odpowiedź, w pozostałych pytaniach podkreślić tylko jedną wybraną opcję)


1. Na jakim kierunku studiujesz (na I. roku)?

2. Jaki to jest tryb studiów?

a.studia stacjonarne
b.studia niestacjonarne


3. Jaki to jest poziom studiów?

a.studia pierwszego stopnia: licencjackie/inżynierskie
b.jednolite pięcioletnie studia magisterskie


4. Studiujesz jako….

a.Maturzysta z 2020
b.Maturzysta z wcześniejszych roczników


5. Czy studiowałeś już coś wcześniej lub obecnie studiujesz inny kierunek niż wskazany w p. 1

(dotyczy maturzystów sprzed 2020 roku)?

a.Tak
b. Nie
 

6.Gdzie mieszkasz?

a.Zielona Góra
b.Poza Zielona Górą
c.Poza województwem lubuskim
d. Inne możliwości, jakie?....


7. Mieszkasz z:

a.Rodzicami/rodziną
b.Samodzielnie
c.Z partnerem/partnerką
d.Z grupą znajomych
e. Inne możliwości, jakie?....

 

 

Część 1 badania – retrospekcja (od marca 2020 do końca lutego 2021)

 

Opisując poszczególne obszary proszę wziąć pod uwagę kwestie zawarte poniżej, traktując je jako punkt wyjścia do własnej narracji, z możliwością opisu nieujętych przez nas zagadnień czy problemów.

 

1. Początek pandemii marzec 2020

 • Proszę sobie przypomnieć swój stan emocjonalny z początku pandemii koronawirusa (marzec 2020): jakie towarzyszyły Ci uczucia, czy odczułaś/odczułeś znacznie zmianę stylu życia, czy towarzyszył ci strach i lęk, jak go oswajałaś/oswajałeś, jaki miałaś/miałeś stosunek do restrykcji i obostrzeń?
 • Opisz proszę w jaki sposób zmieniła się Twoja interakcja z ludźmi/znajomymi/rodziną podczas pandemii? Czy ograniczałeś kontakty?
 • Za czym najbardziej tęskniłeś, czego ci najbardziej wówczas brakowało?

 

2. Matura 2020, zdalna nauka w szkole średniej (dotyczy tegorocznych maturzystów)

 • Jak dziś, z perspektywy czasu oceniasz przygotowania i przebieg pierwszej „pandemicznej matury”?
 • Jakie były obawy Twoich koleżanek i kolegów maturzystów 2020?
 • Jakie towarzyszyły ci uczucia, emocje, refleksje w trakcie przygotowywania i oczekiwania na maturę?
 • Czy w przygotowaniach do matury korzystałeś/korzystałaś z pomocy korepetytorów? Jeśli tak to czy w formie zdalnej czy tradycyjnej, i jak to oceniasz?

 

 

3. Pierwsze zetknięcie ze studiami –grupa, miasto, otoczenie, zdalne studiowanie

 • Jakie były główne motywy wyboru studiów w warunkach pandemii (kierunek, uczelnia)? Jak sobie wyobrażałaś/wyobrażałeś czas studiów?
 • Opisz jak wyglądał początek studiów i jakie towarzyszyły Ci wówczas odczucia: (samo rozpoczęcie roku akademickiego w czasie pandemii, spotkanie się z osobami z roku, zapoznanie się z topografią Campusu, sprawy organizacyjne związane z legitymacjami, planem zajęć, biblioteką, zamieszkaniem, etc);
 • Jeśli jesteś studentem/studentką, którzy już wcześniej mieli epizod studiowania lub zaczęli obecnie kolejny kierunek, to jak porównujesz swoje doświadczenia z czasów „tradycyjnego” studiowania z obecną sytuacją;
 • Jeśli rozpoczęłaś/rozpocząłeś studia w obcym mieście (Zielona Góra), opisz swoje próby oswajania miasta, okolicy, jakie obiekty interesowały Cię, jakie wrażenie wywarło na Tobie miasto i uniwersytet;
 • Czy na twoim roku podjęliście  próbę zjednoczenia, integracji, jeśli tak to w jaki sposób i z jakim skutkiem?;
 • Czy miałaś/miałeś bądź masz nadal problemy z obsługiwaniem platformy meet i classroom, czy dostrzegasz u siebie mankamenty związane z niedostatkiem infrastruktury technicznej (słaby sprzęt, słaby Internet, inne….)
 • Jakie masz odczucia po pierwszej sesji egzaminacyjnej?

 

4. Kultura studencka, czas wolny w czasach pandemii

 • Studia to także próba doświadczania specyficznego typu kultury – kultury studenckiej. Jak ją definiujesz, czy różni się od innych typów kultur, czy w czasach studiowania online jest szansa na wytworzenie specyficznej kultury studenckiej, specyficznych form aktywności?
 • Proszę wskaż realizowane formy aktywności realizowanej w pojedynkę i z innymi,  co udało Ci się obejrzeć, przeczytać? Czy sytuacja pandemii wykreowała nowe formy aktywności?  Z czego musiałaś/musiałeś zrezygnować?
 • Czy Twoje sposoby spędzania czasu wolnego zmieniają się wraz z upływem czasu trwania pandemii?

 

 

Część 2 badania : studiowanie w czasach pandemii – ciąg dalszy

(marzec –czerwiec 2021)

Opisując poszczególne obszary proszę wziąć pod uwagę kwestie zawarte poniżej, traktując je jako punkt wyjścia do własnej narracji, z możliwością opisu nieujętych przez nas zagadnień czy problemów.

 

1. Nauka zdalna – kolejne doświadczenia

 • Tu możesz się zastanowić nad brakami, własnymi mankamentami i zahamowaniami oraz wskazać plusy obecnej sytuacji po doświadczeniu całego semestru studiów online (jeśli takie dostrzegasz), zdobyte nowe umiejętności;
 • Opisz proszę swoje doświadczenia w korzystaniu z biblioteki – skąd czerpiesz literaturę na zajęcia, potrzebne książki, skrypty, opracowania;
 • Jak ma się tryb zdalnego studiowania do zdobywania umiejętności praktycznych? Czy w trakcie trwania nauki od 2020 miałaś/miałeś bądź właśnie w tym semestrze masz  jakieś zajęcia praktyczne na uczelni (laboratorium, miejsce praktyk, etc)?;
 • Czy zdalne nauczanie wg Ciebie to przyszłość? Czy polskie szkoły i uczelnie są na to gotowe? Czy Ty jako uczennica/uczeń i studentka/student jesteś na to przygotowana/przygotowany? Czy taka nauka jest efektywna?

 

2. Sytuacja życiowa

 • Opisz dokładnie swoją obecną sytuację mieszkaniową, bytową, materialną;
 • Czy wcześniej pracowałeś zarobkowo, czy pandemia spowodowała utratę źródeł Twojego utrzymania? Jeśli tak, opisz swoje doświadczenia na rynku pracy krótko przed pandemią.
 • Na co głównie przeznaczasz pieniądze (zarobione lub otrzymane od rodziny)?
 • Czy robisz zakupy online? Jeśli tak, to głównie jaki asortyment towarów kupujesz w sieci?

 

3. Zdrowie, szczepienia

 • Czy doświadczyłaś/doświadczyłeś choroby covid -19 lub ktoś z Twoich bliskich lub znajomych? Opisz ówczesny stan swoich odczuć.
 • Czy pandemia zmieniła twoje nawyki żywieniowe i zachowania w obszarze higieny osobistej?
 • Czy  gdybyś miała/miał taką możliwość to zaszczepiłabyś się/ zaszczepiłbyś się przeciw covid-19?
 • Jakie widzisz korzyści /zagrożenia związane ze szczepieniem?
 • Jaki jest twój stosunek do obostrzeń i wymagań związanych z noszeniem maseczek, trzymaniem dystansu społecznego? Czy Twoja postawa w tym obszarze zmieniała się od początku pandemii do momentu realizacji badania?
 • Czy obserwujesz w swoim otoczeniu niechęć do szczepień lub nawet postawy antyszczepionkowe i negujące istnienie wirusa SARS-COV-2?

 

4. Co przyniesie przyszłość

 • Jak wyobrażasz sobie powrót do „normalności”?
 • Czy po kilkunastu miesiącach zdalnej nauki, czasowej izolacji jesteś gotowa/gotowy na tradycyjne formy nauki i formy kontaktów z innymi?
 • Czego nauczyłaś się/nauczyłeś się o sobie i innych w tym szczególnym czasie?
 • Co przyniesie Ci największą radość gdy skończy się stan pandemiczny? Czego obawiasz się najbardziej?
 • Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
 • Co zmieni się w Twoim życiu po powrocie do normalności, w tym w samym sposobie studiowania?

 

Jeśli są jeszcze jakieś istotne z Twojego punktu widzenia kwestie, których nie poruszyliśmy w tym badaniu – napisz nam proszę o tym w ostatnim punkcie:


 

5. Twoje dodatkowe spostrzeżenia:
 

    ............................................................

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT