Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studencki Nobel 2014

y8t63qq381u5re8we33ar2eh594tchiod6bw7rg.jpg


Ruszyła tegoroczna edycja Studenckiego Nobla. Jest to konkurs organizowany cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, który ma na celu wyłonienie Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs został zainicjowany w 2009 roku. Jedną z Laureatek Studenckiego Nobla jest Anna Reder z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która zajęła III miejsce w 2011 r. Zachęcamy więc tym bardziej do wzięcia udziału w konkursie, każdy ma bowiem realną szansę na zdobycie Studenckiego Nobla.


Poszukiwani są najzdolniejsi ze zdolnych, studenci wyróżniający się na wielu płaszczyznach. Aby zasłużyć na ten zaszczytny tytuł należy w pierwszej kolejności legitymować się wysoką średnią ocen (minimum 4,0). Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydata są:

-  znajomość języków obcych,

- studencka działalność naukowa (prace badawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia),

- działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczne),

- udział w wymianach studenckich krajowych (np. MOST) i zagranicznych (np. ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, DAAD, CEMS, umowy bilateralne, umowy freemovers),

- praktyki, staże, praca zawodowa,

- inne umiejętności potwierdzone certyfikatami,

- szeroki wachlarz zainteresowań.


W konkursie wystartować może każdy student spełniający warunek minimalnej średniej ocen, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne, zaoczne), kierunku oraz rodzaju uczelni (państwowa, prywatna). Uczestnikiem Konkursu nie może być jednakże student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.

 

Regulamin i kryteria konkursu znajdują się na  stronie::

 

 

 

Studencki Nobel - strat.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT