Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Student UZ pełnomocnikiem Parlamentu Studentów RP ds. Ruchu Naukowego

16 lutego 2015 r.

 

Miłosz Bratuś  - student politologii (III rok I stopnia)  na Wydziale Humanistycznym  Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany przez Radę Wykonawczą Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na pełnomocnika PSRP ds. Ruchu Naukowego. Ponadto członkowie Rady Studentów PSRP w dniu 17 stycznia 2015 r. powołali go na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Ruchu Naukowego.

 

 

DSC_0138.jpg

 

Miłosz Bratuś jedną z dziesięciu osób, które reprezentują blisko 1,5 mln studentów w Polsce. Grono to tworzą liderzy środowiska studenckiego, eksperci w swych dziedzinach, wykraczający poza ramy studiowania, pragnący wpływać na rzeczywistość akademicką poprzez merytoryczny głos w debacie społecznej na temat szkolnictwa wyższego i sytuacji absolwentów na rynku pracy. Do ich głównych zadań należy reprezentowanie środowiska studenckiego przed organami Państwa Polskiego, opiniowanie aktów prawnych dotyczących studentów, inicjowanie projektów i działań na rzecz społeczności akademickiej, współdecydowanie o pozycji środowiska studenckiego i polityce Państwa wobec młodzieży, wspieranie działań prostudenckich, inspirowanie międzynarodowej wymiany studentów oraz aktywne uczestniczenie w międzynarodowym ruchu studenckim. Jest to więc wielkie osiągnięcie, a także i odpowiedzialność.

 

Miłosz Bartuś jest Przewodniczącym Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT