Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Student-Wynalazca

         Politechnika Świętokrzyska organizuje IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca”. Jest on adresowany do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony.

Komisja konkursowa oceniająca zgłoszone rozwiązania przyzna od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia. Laureaci nagród głównych wezmą udział w 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie (02-06.04.2014 r.). Organizator sfinansuje zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu Twórców w Genewie.

Konkurs ma na celu m.in. zaangażowanie studentów w działalność badawczo-rozwojową i poszukiwanie innowacji, które w przyszłości mogą pomóc im rozwinąć własną działalność gospodarczą. To także sposób na promowanie wyników prac chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej.
 

Zgłoszenia do konkursu "Student-wynalazca" można nadsyłać do 31 stycznia 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego.


Więcej na stronie::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT