Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Studiuj Inżynierię kosmiczną na UZ

12.09.2014 r.

 

Jeszcze tylko do 17 września br. można składać podania na innowacyjny kierunek studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim – inżynieria kosmiczna. Jest to pierwszy tego typu kierunek studiów w Polsce z autorskim programem kształcenia. (Prawo do uruchamiania autorskich kierunków mają Wydziały posiadające uprawnienia do habilitacji – w tym przypadku jest to Wydział Fizyki i Astronomii UZ). Dla kandydatów przygotowano 40 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia. Studia będą trwały 3,5 roku, a ich absolwenci uzyskają tytuł zawodowy inżyniera.
 

Inżynieria kosmiczna to międzywydziałowy, interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie technik satelitarnych. Utworzenie nowej specjalności studiów technicznych jest motywowane rosnącym rynkiem pracy w dziale przemysłu i badań kosmicznych, po wstąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i równoległym wyniesieniu na orbitę pierwszych polskich satelitów. Umowy międzynarodowe z ESA i plany rozwoju polskiego sektora kosmicznego gwarantują rosnącą tendencję nowego działu gospodarki. Kierunek inżynieria kosmiczna, koordynowany przez Wydział Fizyki i Astronomii UZ, jest pierwszym tego typu kierunkiem studiów w Polsce. Doświadczone kadry czterech wydziałów UZ (Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Mechaniczny oraz Instytut Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji) oraz urozmaicony program studiów zapewniają wysoki poziom nauki i ciekawie prowadzone zajęcia.

 

Absolwenci kierunku inżynieria kosmiczna będą przede wszystkim przygotowani do wszelkich prac związanych z projektowaniem, budową i użytkowaniem urządzeń satelitarnych oraz astronomicznych obserwatoriów naziemnych. Z drugiej strony studia na tym interdyscyplinarnym kierunku gwarantują, że nowi inżynierowie będą potrafili także twórczo pracować w innych gałęziach gospodarki. Umiejętność analizy sygnałów i danych w celu testowania zaawansowanych technicznie rozwiązań będzie bardzo przydatna w każdym innowacyjnym przedsiębiorstwie i instytucie badawczo-rozwojowym. Opanowanie nowoczesnych technik symulacyjnych i metod pracy zespołowej pozwoli inżynierom nowej specjalności na uczestnictwo w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii oraz na udział w dużych przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych. 

 

W trakcie studiów oraz po ich ukończeniu przewidywane są praktyki i staże w krajowych oraz zagranicznych ośrodkach zajmujących się projektowaniem i budową urządzeń satelitarnych. Wyróżniający się absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia organizowanych przez kraje członkowskie ESA w ramach programu Erasmus Mundus. Poza sektorem kosmicznym i innowacyjnym przemysłem inżynierowie nowej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie  w przemyśle i instytucjach związanych bezpośrednio z badaniami naukowymi, np. w różnych dziedzinach fizyki doświadczalnej opartej na zaawansowanych  technikach, takich jak fizyka wysokich energii i fizyka nowoczesnych materiałów. Innym działem gospodarki, w którym znajdą pracę absolwenci inżynierii kosmicznej, jest rozwojowa gałąź przemysłu i usług opartych na przetwarzaniu różnego rodzaju sygnałów i informacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT