Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów UZ

12 grudnia 2014 r.

 

MNiSW.jpg

 


Sześciu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

 

Wśród nagrodzonych są:

1. Studentka studiów doktoranckich - Justyna Kroczak –  filozofia;

2. Studenci:
* Michał Dalidowicz -  historia (przewodniczący Studenckiego Koła Epigraficznego);

* Krzysztof Dudek – fizyka;

* Kamila Kacprzak - biotechnologia (tegoroczna laureatka nagrody Marszałek Województwa
   Lubuskiego za wyróżniającą się pracę dyplomową – licencjacką);

* Łukasz Walas – biologia;

* Wiktor Wolak – fizyka.

 

W tym roku przyznano stypendia 926 studentom i 89 doktorom.

 

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki. Wysokość stypendium wynosi 14 000 zł – w przypadku studentów i 22 000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone przez uczelnię jednorazowo.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach:

* rozporządzenia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) oraz
* rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr  214, poz. 1271).

 

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzeń w celu oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, składający się z ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztukę. Zespół liczy obecnie 33 członków. Wnioski oceniane były metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2014/2015.

 


LISTA NAGRODZONYCH  DOKTORANTÓW

LISTA NAGRODZONYCH STUDENTÓW

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT