Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów UZ

24 lutego 2015 r.

 

Jedna doktorantka i pięcioro studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/2014 za wybitne osiągnięcia.
Specjalne dyplomy wręczył dziś laureatom prof. Wojciech Strzyżewski - Prorektor ds. Studenckich UZ,  podczas posiedzenia Senatu. 

 

Z Uniwersytetu Zielonogórskiego złożono 5 wniosków doktorantów oraz 22 wnioski studentów.

W tym roku do ministra wpłynęło 3 461 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 2 646 wniosków studentów i 815 wniosków doktorantów.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podjęła decyzję o przyznaniu:

926 stypendiów dla studentów,
89 stypendiów dla doktorantów.

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14.000 zł – w przypadku studentów i 22.000 zł – w przypadku doktorantów. Od roku akademickiego 2012/2013 stypendia wypłacane są jednorazowo.

 

Fot. Kaziemierz Adamczewski

 

DSC_0334.jpg DSC_0335.jpg DSC_0338.jpg DSC_0339.jpg
DSC_0342.jpg DSC_0344.jpg DSC_0347.jpg DSC_0352.jpg

 

Lista osób, które otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY


1. Justyna Kroczak, doktorantka IV r. studiów w dziedzinie nauki humanistyczne;

Otwarcie przewodu doktorskiego: 05.06.2012 r., praca doktorska pt. „Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności”, opiekun naukowy: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik

Osiągnięcia:

Publikacje naukowe: 24

Wystąpienia na konferencjach naukowych. 4

Udział w programach badawczych:

- kierownik projektu „Pawła Florenskiego (1882-1937) filozofia wszechjedności”, Narodowe Centrum Nauki, okres:6.02.2013-5.02.2015,

Ponadto:

- staż naukowy w Centrum Synergijnej Antropologii w Moskwie (10.2013 - 01.2014 r.),

- odbycie kwerendy bibliotecznej / pobytu badawczego w Instytucie Teologii Prawosławnej w Paryżu – marzec 2014 r.,

- Certyfikat międzynarodowy TELC B2 (język rosyjski),

- dwuletni kurs - język grecki III, poziom zaawansowany w ramach Szkoły Języków Biblijnych,

- półroczny kurs języka hebrajskiego biblijnego,

- certyfikat ukończenia kursu języka nowogreckiego THYESPA 2012,

- certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego CAE.

 

2. Michał Dalidowicz, kierunek historia; średnia ocen w ostatnim zaliczonym roku studiów: 5,0

Osiągnięcia:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: w latach 2011/2012, 2012/2013,

Publikacje naukowe: 2

Wystąpienia na konferencjach naukowych: 5

Udział w 8 programach badawczych, m. in.:

a) projekt badawczy „Inwentaryzacja cmentarzy poniemieckich 1815-1945” (luty 2011 – wrzesień 2014); projekt realizowany na terenie województwa lubuskiego,

b) udział w badaniach epigraficznych na terenie powiatu żagańskiego oraz miasta Żagań; badania prowadzone przez dr. Adama Górskiego (sierpień 2014 r.),

c) udział w badaniach epigraficzno-archeologicznych na terenie zamku w Broniszowie (lipiec 2012 r.)

Ponadto:

- stypendium w ramach mobilności studenckiej Erasmus – Uniwersytet Karola w Pradze (wrzesień 2011 – luty 2012),

- w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 przewodniczący Studenckiego Koła Epigraficznego,

- uzyskanie tytułu Laureata Regionalnego w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel 2014.

 

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII


1. Krzysztof Dudek, kierunek fizyka, średnia ocen w ostatnim zaliczonym roku studiów: 4,88

Osiągnięcia:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: w roku 2012/2013.

Publikacje naukowe: 2 artykuły w czasopismach zagranicznych, język publikacji – angielski.

Wystąpienia na konferencjach naukowych: 3 (nazwa instytucji: Metamaterials Unit, University of Malta).

Udział w 2 programach badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski i 3 prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi (nazwa instytucji: Metamaterials Unit, University of Malta).

Ponadto:

- stypendium w ramach mobilności studenckiej Erasmus – (semestr zimowy w roku akademickim 2012/2013),

- certyfikat z języka angielskiego City & Guilds, poziom C1,

- udział w praktykach zawodowych na University of Malta (1.07.2012 – 30.09.2012).

 

2. Wiktor Wolak, kierunek fizyka, średnia ocen w ostatnim zaliczonym roku studiów: 5,00

Osiągnięcia:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

Publikacje naukowe: 2 artykuły w czasopismach zagranicznych, język publikacji – angielski.

Udział w 2 programach badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski i 3 prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi (nazwa instytucji: Metamaterials Unit, University of Malta).

Ponadto:

- odbycie praktyki na University of Malta w ramach programu Erasmus (1.07.2013 – 30.09.2014),

- stypendium w ramach mobilności studenckiej Erasmus – (semestr zimowy w roku akademickim 2013/2014),

- ukończenie kursu z „Analizy Szeregów Czasowych” z wynikiem bardzo dobrym.

- przewodniczący Koła Naukowego Fizyków „PIN”.

 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH


1. Kamila Kacprzak, kierunek biotechnologia, średnia ocen w ostatnim zaliczonym roku studiów: 5,00

Osiągnięcia:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: w latach 2012/2013, 2013/2014.

Publikacje naukowe: 1.

Wystąpienia na konferencjach naukowych: 5 (miejsca konferencji: UZ Zielona Góra, Wrocław, Lwów)

Udział w 1 programie badawczym prowadzonym przez Uniwersytet Zielonogórski i 2 prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi (Uniwersytetem Wrocławskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym).

Ponadto:

- nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego za wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2013/2014,

- członkostwo w Kole Naukowym Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego,

- udział w pracach Komitetu Organizacyjnego podczas organizacji konferencji naukowych: 7the i 8the International Conference of Young Naturalists „From Bioltechnology to Environment Protection”.
 

2. Łukasz Walas, kierunek biologia, średnia ocen w ostatnim zaliczonym roku studiów: 5,00

Osiągnięcia:

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: w latach 2011/2012, 2012/2013.

Wystąpienia na konferencjach naukowych: 2 (miejsca konferencji: UZ Zielona Góra, Lwów).

Udział w 3 programach badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski i 2 prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi (Uniwersytetem Wrocławskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym).

Ponadto:

- członkostwo w Kole Naukowym Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT