Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendia motywujące dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

13 grudnia 2018 r.

 

DSC_7944r.jpg

15 listopada br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził rekomendację Komisji Stypendialnej i przyznał pomoc materialną w postaci stypendiów, studentom I roku studiów stacjonarnych I stopnia za podjęcie studiów w naszym województwie.

Stypendia te otrzymało 45 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego studiujących następujące kierunki: automatyka i robotyka, biotechnologia, biznes elektroniczny, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, inżynieria danych, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji.


Uroczystość podpisania umów odbyła się dzisiaj w sali prasowej Urzędu Marszałkowskiego. Dyplomy przyznania stypendiów wręczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

 

 

 

DSC_7961r.jpg DSC_7962r.jpg DSC_7969r.jpg
DSC_7976r.jpg DSC_7981r.jpg DSC_7964r.jpg

fot. K. Adamczewski

 

 

 

Celem głównym pomocy materialnej dla studentów zamieszkujących na terenie naszego województwa i uczących się na lubuskich uczelniach jest wsparcie młodych Lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa poprzez:
 

  • zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem;
  • zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach;
  • zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników;
  • zachęcenie studentów do współpracy z przedsiębiorcami z terenu województwa;
  • wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów;
  • tworzenie wizerunku województwa oraz jego promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego.


Stypendium motywujące wynosi 600 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku, wypłacane w 3 transzach.


Źródło: lubuskie.pl

 

 

 

 

DSC_7955r.jpg DSC_7957r.jpg DSC_7960r.jpg
1. Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak 2. Prorektor ds. studenckich UZ - prof. Wojciech Strzyżewski 3. Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UZ - Dominika Masionek
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT