Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendia motywujące i przedsiębiorcze czekają na lubuskich studentów!

 

12 czerwca 2018 r.

 

 

lubuskie-warte_zachodu.png

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.


Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie” będą mogli ubiegać się o stypendia motywujące. Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej - stypendia przedsiębiorcze.


Celem pomocy jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa. Wstępnie zakłada się, że stypendium motywujące będzie wynosiło niemniej niż 500 zł i nie więcej niż 1.000 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku. Natomiast stypendyści stypendium przedsiębiorczego otrzymają jednorazowo 5.000 zł. Pomoc materialna skierowana jest do studiujących na kierunkach z obszarów: technicznych, ścisłych, ekonomicznych i przyrodniczych, co podyktowane jest zapotrzebowaniem rynku pracy w regionie.


Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 / 45 65 588.

 

 

Źródło: newsletter Urzędu Marszałkowskiego

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT