Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sukces prof. Wojciecha Błogowskiego

Prof.W.Błogowski.jpg
fot. K. Adamczewski

 

Dr hab. Wojciech Błogowski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego został laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START, którego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Prof. Błogowski ma 29 lat - przyznano mu stypendium z dziedziny: medycyna kliniczna. Wysokość stypendium to 28 tys. zł. Laureat może go przeznaczyć na dowolny cel.

Jest to już 22. edycja konkursu w programie START. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w tym roku wyłoniła 136 laureatów - młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej. Tegoroczni stypendyści zostali wybrani spośród 1250 kandydatów. Współczynnik sukcesu w konkursie wyniósł 10,9 proc., a startowali w nim zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku przedłużający stypendium.

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu START odbędzie się 31 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Adresatami Programu START są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy nie przekroczyli 30. roku życia w roku składania wniosku, są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych i mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

 

Dr hab. Wojciech Błogowski, prof. UZ skończył studia medyczne w wieku 24 lat. Doktorat obronił trzy lata później, a jako 28-latek został doktorem habilitowanym. Od października ubiegłego roku pracuje na stanowisku profesora UZ na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Błogowski jest laureatem prestiżowej nagrody naukowej Polityki za 2012 rok. W konkursie Scopus-Perspektywy Young Researcher Excellence Award został, również w 2012 r., uznany za najlepszego młodego polskiego naukowca. Jury wybrało go spośród ponad stu kandydatów zgłoszonych do tej edycji konkursu.

Mimo tak młodego wieku ma na swoim koncie wiele międzynarodowych publikacji w liczących się klinicznych czasopismach naukowych. Niedawno na Uniwersytecie Zielonogórskim przedstawiciele japońskiej fundacji Tanita wręczyli mu symboliczny czek na realizację grantu, którego celem jest poznanie wpływu metabolizmu tkanki tłuszczowej na metabolizm kości. Fundacja ta corocznie ogłasza międzynarodowy konkurs na projekty badawcze dotyczące problematyki utrzymania prawidłowej masy ciała lub badań nad tkanką tłuszczową i otyłością u ludzi. W 2013 r. wpłynęło 50 projektów z całego świata, z których wybrano zaledwie pięć.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT